_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (2)Fotograaf Ruud de Graaf

Vereniging positief over gezamenlijke beoordeling geneesmiddelen

De Europese Commissie wil dat EU-landen veel nauwer gaan samenwerken bij de beoordeling van de effectiviteit van nieuwe medicijnen, gezondheidstests en medische behandelingen en hulpmiddelen. Dit meldde Skipr 31 januari op haar website.

Nu doen landen deze beoordeling alleen op nationaal niveau, wat volgens de Europese Commissie niet efficiënt is. Het beoordelen van de toegevoegde waarde van een medicijn, wat in Nederland wordt gedaan door geneesmiddelenautoriteit CBG, zou hiermee naar Europa verhuizen.

Stap voorwaarts
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen noemt het voorstel van de Europese Commissie een positieve, gezamenlijke stap voorwaarts in het realiseren van toegang tot nieuwe behandelingen voor patiënten. ‘Gezamenlijke beoordeling draagt bij aan snellere toegang en voorkomt dubbel werk in de lidstaten’, aldus Gerard Schouw, directeur van de Vereniging.

Voorspelbaarder beoordelingsproces
Volgens Schouw kan gezamenlijke beoordeling zorgen voor duidelijker en voorspelbaarder beoordelingsproces voor alle betrokkenen. ‘Uiteraard vraagt de implementatie van nieuwe beleid om zorgvuldig handelen. Daarom is het van belang om met alle stakeholders in gesprek te blijven om de toegankelijkheid van nieuwe innovatieve therapieën voor patiënten in heel Europa te garanderen.’

Sneller beschikbaar
Door de beoordeling voortaan Europees te doen, wordt het mogelijk om nationale kennis beter te delen. Ook kunnen medicijnen sneller op de markt komen en krijgen patiënten sneller inzicht in de toegevoegde waarde van een behandeling of medicijn. Dit stelt de patiënt in staat om betere keuzes te maken voor een behandeling.

Impuls concurrentie
Ook hoeven geneesmiddelenbedrijven straks niet meer allerlei verschillende nationale procedures te doorlopen. Dit moet de concurrentie en innovatie in de medische markt een impuls geven. Een nog op te richten coördinatiegroep van nationale instanties in Brussel moet in de plannen van de Europese Commissie toezicht houden op de gezamenlijke beoordelingen van deskundigen. Nu telt de EU ruim vijftig instanties die medische middelen beoordelen.

Goedkeuringsprocedure
Het voorstel van de Europese Commissie moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement. Als zij met het plan instemmen, gaat de nieuwe situatie drie jaar later in. Lidstaten hebben daarna nog eens drie jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Bericht Skipr