Zorginstituut Nederland

Zorginstituut publiceert Monitor weesgeneesmiddelen

Eind 2017 publiceerde het Zorginstituut de Monitor weesgeneesmiddelen. Dit rapport geeft inzicht in de inzet van niet-oncologische weesgeneesmiddelen. Uit het stuk blijkt dat de uitgaven aan deze middelen in vier jaar tijd stegen met 31%.

Deze stijging van het budget komt vooral door het toegenomen aantal patiënten met een zeldzame aandoening waar een geneesmiddel voor beschikbaar was. Dit aantal steeg met 24%. De kosten voor een gemiddelde behandeling per patiënt stegen in deze periode met 6% tot gemiddeld € 37.275. 

De Monitor weesgeneesmiddelen 2017 is de eerste van een jaarlijks terugkerende reeks. Onder meer de ontwikkelingen in kosten en volume van niet-oncologische weesgeneesmiddelen komen in de Monitor aan bod. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het een goed idee om jaarlijks een dergelijk overzicht te maken. In een brief aan het Zorginstituut, van 6 december 2017, deed de brancheorganisatie aanbevelingen voor een nog betere rapportage voor 2018 en volgende jaren.

Daarnaast wil de Vereniging graag een nadere analyse van de toegang tot weesgeneesmiddelen voor de patiënt. Van de 44 weesgeneesmiddelen die tussen 2012 en 2015 werden toegelaten, waren er eind vorig jaar 15 niet toegelaten tot het verzekerde pakket. En dat is in de ogen van de Vereniging een ongewenste situatie. 

Monitor weesgeneesmiddelen 2017