2017-04-10 Europese vlagedited

Nieuw Europees dataplatform kanker

Het Joint Research Centre en de European Network of Cancer Registries lanceerden 5 februari een nieuw dataplatform met statistische informatie over kanker in Europa, het European Cancer Information System (ECIS).

Hierover bericht het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op haar website.

Informatie raadplegen
Het Europese platform is bedoeld voor zowel onderzoekers als burgers. Het ECIS maakt het mogelijk om statistische informatie over kanker te raadplegen en uit te wisselen in Europa. Dit is van belang omdat de incidentie, sterfte en overleving van kanker sterk varieert. Op de website van het ECIS kunnen bezoekers geografische patronen en trends over incidentie, sterfte en overleving van kanker inzien.

Spreiding ziekte
De gebruikte data zijn afkomstig van 150 Europese kankerregistraties uit de 25 lidstaten van de Europese Unie en zeven niet-EU-landen. De databank, met gegevens van 65% van de Europese bevolking, biedt inzicht in de spreiding van de ziekte kanker die tot nu toe alleen op nationaal of regionaal niveau beschikbaar was. Daardoor was het moeilijk om vergelijkingen of statistieken te verkrijgen van de aanwezigheid van kanker in heel Europa.   

Tweede doodsoorzaak
Kanker is na hart- en vaatziekten de tweede doodsoorzaak binnen de 28 EU-landen, met meer dan 1,4 miljoen geschatte sterfgevallen in 2018. Bijna de helft van de sterfte door kanker wordt veroorzaakt door long-, dikkedarm-, alvleesklier-, prostaat- en vrouwelijke borstkanker. Sinds de lancering van het eerste programma, 'Europe against cancer' ruim dertig jaar geleden, zijn diverse maatregelen op Europees niveau ondernomen om de overlevingskansen te verbeteren.

Invoeren registers
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen juicht de oprichting van het ECIS toe. Het delen van data over ziektebeelden maakt het mogelijk om op Europees niveau op zoek te gaan naar verbanden tussen medicatie en ziektecijfers. Om deze reden pleit de Vereniging voor het invoeren van registers. Hier kunnen geneesmiddelenbedrijven aanvullende data verzamelen om de werking van een medicijn verder te onderbouwen, nadat het geneesmiddel beschikbaar is gekomen voor patiënten. 

Bericht IKNL

Website ECIS