23057_BANNER_BIJWERKING

Projecten ‘Goed gebruik geneesmiddelen’ kosteneffectief

Onderzoek naar goed en veilig geneesmiddelengebruik levert aanzienlijke besparingen op, blijkt volgens het NTvG uit een evaluatie van het ZonMw-programma ‘Goed gebruik geneesmiddelen’.

Minister Bruno Bruins bood op 24 januari 2018 de evaluatie van dit programma aan de Tweede Kamer aan. ZonMw berekende de kostenbesparingen van de twaalf afgeronde projecten, de rest loopt nog. De meeste van de afgesloten projecten behaalden elk een besparing van een paar miljoen euro. De grootste besparingen zitten bij verandering van gebruik van dure geneesmiddelen.

Flinke besparingen
Zo leverde gebruik van bevacizumab in plaats van ranibizumab voor de behandeling van natte maculadegeneratie de grootste besparingsklap op, van 20,8 tot 41,5 miljoen euro per jaar (afhankelijk van het percentage naleving). Een uitgesteld recept voor antibiotica bij de huisarts levertdrie ton op bij 40% naleving van de aanbevelingen uit het onderzoek, zes ton als de aanbeveling in 80% van de gevallen zou worden opgevolgd.

Vervolg
Extrapolerend naar alle projecten zou er een besparing mogelijk zijn van 260 tot 646 miljoen euro. Het programma zelf kostte 127 miljoen euro. Niet verwonderlijk dat Bruins een vervolg van het programma heeft toegezegd, aldus het NTvG.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
De Vereniging neemt samen met verschillende zorgpartijen deel aan het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

NTVG

Themapagina Goed Gebruik Geneesmiddelen