23057_TEKORT

Vergoeding vervangende geneesmiddelen

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister Bruins om bij een geneesmiddeltekort, vervangende geneesmiddelen uit het buitenland gegarandeerd te vergoeden. Dit meldde de Rijksoverheid vrijdag 9 februari.

Over het algemeen zijn geneesmiddelen in Nederland voor patiënten goed beschikbaar, maar soms is er een tijdelijk tekort. Veruit de meeste tekorten zijn op te vangen met een ander geregistreerd geneesmiddel. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er een tekort ontstaat, waarvoor een vervangend medicijn nodig is dat niet in Nederland geregistreerd is. 

Toegankelijkheid
Om te garanderen dat alle patiënten toegang hebben tot deze middelen, is het wenselijk dat ook deze vervangende medicijnen uit het buitenland vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Het gaat daarbij om medicijnen die wel in het buitenland geregistreerd zijn, maar (nog) niet in Nederland. Minister Bruins, ministerie van VWS wil dit daarom verplicht stellen. Zo wordt voorkomen dat vergoeding afhankelijk is van de welwillendheid van de zorgverzekeraar. De vergoeding van het vervangende geneesmiddel is tijdelijk en stopt als het geneesmiddeltekort voorbij is. 

Belang patiënt centraal
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het goed nieuws dat de ministerraad instemt met dit voorstel van minister Bruins. Het is belangrijk dat patiënten altijd kunnen beschikken over de geneesmiddelen die zij nodig hebben. Dat vervangende geneesmiddelen uit het buitenland voortaan vergoed worden vanuit het basispakket, toont dat het belang van patiënten centraal staat. Maar het lost niet de kern van het probleem rondom tekorten op. De Vereniging vindt het daarom belangrijk dat alle betrokken partijen kritisch kijken naar het ontstaan van geneesmiddelentekorten en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Een door het ministerie van VWS opgerichte werkgroep doet hier onderzoek naar. Alle betrokken zorgpartijen, waaronder de Vereniging nemen deel aan deze werkgroep.

Meldpunt
Sinds 2 januari 2017 bestaat het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten. Via deze website kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten verschillende meldingen doen rondom tekorten en defecten.  

 

Themapagina tekorten 

Bericht Rijksoverheid 

Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten