Paul%20Korte%20febr%202016

Blog Paul Korte: Gezonde groei

Onze eeuwenoude strijd tegen het water versterkte onze ondernemersgeest en innovatiedrang, volgens minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dat schrijft hij in het voorwoord van het deze week gepresenteerde bidbook van PharmInvestHolland.

14 mrt 2018

Het Engelstalige bidbook zet Nederland in de etalage en maakt buitenlandse geneesmiddelenbedrijven duidelijk waarom ze voor Nederland moeten kiezen als vestigingsplaats. Het voert te ver om hier de 86 pagina’s met bewijsmateriaal toe te lichten, maar ik til er een paar aspecten uit.

Op de Global Competitive Index staat ons land op de vierde plaats, achter Zwitserland, de Verenigde Staten en Singapore. Bedrijven vinden ons land aantrekkelijk, onder meer vanwege het gunstige belastingklimaat, de stabiele zakelijke relaties, de internationale focus en de hoogopgeleide, gemotiveerde werknemers. Ook de uitstekende infrastructuur, strategische ligging en spilfunctie in de Europese transportwereld vallen in de smaak. Bovendien geeft de komst van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA een impuls aan het klimaat voor geneesmiddelenbedrijven en daaraan gelieerde bedrijven en professionals.

Een gezonde en dynamische geneesmiddelensector is ook goed voor Nederland. Niet alleen voor de economie en werknemers, maar vooral ook voor patiënten. Met 420 bedrijven en zo’n 65.000 banen zijn we op de goede weg. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Het is belangrijk om continu te blijven investeren in geneesmiddelenontwikkeling, omdat er nog allerlei ziektebeelden zijn waar we nog geen goed antwoord op hebben, ook al boeken we vorderingen. Denk aan Alzheimer, kanker en zeldzame immuunziektes.

De realiteit is dat nieuwe geneesmiddelen voor deze patiënten van de bedrijven moeten komen. De overheid investeert slechts heel beperkt, en dan vooral in fundamenteel onderzoek. De bedrijven zijn op hun beurt afhankelijk van investeerders, zoals pensioenfondsen. Die kijken naar het risico in relatie tot het rendement van investeringen. Hoe meer risico, hoe meer rendement ze verwachten.

Nu las ik maandag in Het Financieele Dagblad dat pensioenbelegger PGGM een eigen beleggingsmodel ontwikkelt voor farmaceutische bedrijven. Hierin wegen ze ook of medicijnen de samenleving niet te veel kosten, in verhouding tot wat ze opleveren. 

Ik vind het een goede zaak dat beleggers verder kijken dan alleen naar de financiële prestaties van een beursgenoteerd bedrijf. Maar ik ben wel benieuwd naar het PGGM-model. Nemen zij ook de maatschappelijke opbrengsten van geneesmiddelen mee, zoals minder werkverzuim, minder mantelzorg, later met pensioen? Dan stel ik voor dat de PGGM de rol van het Zorginstituut overneemt bij de toelating van geneesmiddelen tot het pakket. Want de brede waarde van geneesmiddelen voor de samenleving wordt nu volledig onderbelicht.

Het mooie is dat daarmee ook de cirkel rond is. De pensioenfondsen dragen dan via hun investeringen in geneesmiddelenontwikkeling bij aan een gezondere en meer productieve samenleving én aan de bloei van de Nederlandse economie. Dat is pas echt gezonde groei.

Paul Korte,
voorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
    

Bekijk het bidbook