DORP-1

DORP van start

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) ging in februari van start. DORP is opgezet om de belemmeringen rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen. Hierover bericht Medicalfacts.nl.

Onderzoeksgroepen werken binnen DORP samen om meer, beter en sneller klinisch oncologisch onderzoek te kunnen doen. Zo komen nieuwe behandelingen eerder beschikbaar voor patiënten met kanker. Na een eerste oproep diende vijf verschillende onderzoeksgroepen negen onderzoeksvoorstellen in voor ondersteuning door DORP. 

Knelpunten
Nederland heeft een uitstekende reputatie op het gebied van patiëntgebonden kankeronderzoek. Door verschillende oorzaken staat dit onderzoek onder grote druk. De belangrijkste oorzaken zijn toenemende wet- en regelgeving, gebrek aan uniformiteit in logistieke procedures tussen ziekenhuizen en het herkennen van steeds kleinere subgroepen binnen één vorm van kanker die specifieke behandelingen (‘personalized treatment’) en dus meer studies vereisen. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van haalbaarheid, doorlooptijd, werkdruk en kosten per onderzoek. 

Handen ineen
DORP is ontstaan uit de gezamenlijke behoefte van onderzoeksgroepen en datacentra om samen aan de oplossingen voor deze knelpunten te werken. Door de handen ineen te slaan streeft DORP naar meer, sneller en beter kankeronderzoek. DORP gaat expertise delen en verder opbouwen om elkaar te kunnen ondersteunen op het gebied van projectmanagement, monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid. 

DORP gaat niet over de wetenschappelijk inhoud van het onderzoek, maar ondersteunt bij de procedures, randvoorwaarden en juridische belemmeringen die onderzoek complex en tijdrovend maken. 

Initiatiefnemers
DORP is een initiatief van de oncologische onderzoeksgroepen DCCG (darmkanker), BOOG (borstkanker), HOVON (hematologie), het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek en IKNL. Andere onderzoeksgroepen, datacentra, patiëntenverenigingen en koepelorganisaties in Nederland op het gebied van oncologie hebben hun betrokkenheid uitgesproken. 

Samenwerking
Waar mogelijk zoekt DORP samenwerking met andere initiatieven die -vanuit een andere insteek- ook bezig zijn om kankeronderzoek te stimuleren, verbeteren en te versnellen, zoals bijvoorbeeld de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF), Hartwig Medical Foundation, Oncode Institute, Health RI.

Startsubsidie
KWF Kankerbestrijding stelt DORP een startsubsidie van 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de eerste vier jaar. 

 

Website DORP

Nieuwsbericht opening Oncode Institute