Digitalisering BASE_SMALL_30

KPMG: meer aandacht voor preventie

In Nederland moet de aandacht verschuiven van het beperken van zorgkosten naar het voorkomen van zorg en het efficiënt organiseren van zorg waar deze echt nodig is. Dat meldt Skipr over het jaarlijkse KPMG onderzoek 'Wie doet het met wie'.

Deze verschuiving vraagt wel om nieuwe vormen van bekostiging, ontschotting en de inzet van data en technologie om het zorggebruik te verlagen. Want volgens KPMG is er reden tot ongerustheid over de houdbaarheid van de zorg in Nederland.

 

Preventie
Anna van Poucke, partner bij KPMG en sectorleider Health, constateert verder dat de transformatie van de Nederlandse zorg, met focus op het voorkomen van zorgverlening en op het leveren van zorg waar deze echt nodig is, nog onvoldoende plaatsvindt. Daaraan zijn volgens haar de huidige financiële prikkels, de beperkte inzet van data en technologie en het ontbreken van een centrale regie debet.

Ruimte
Van Poucke: ‘Binnen het stelsel is er ruimte om dat anders te doen. Denk aan variatie in bekostiging voor verschillende doelroepen, met verantwoordelijkheid voor de zorgkosten bij één aanbieder. Realiseer je ook dat verplaatsen van zorg naar thuis of de huisarts desinvesteringen oplevert voor ziekenhuizen. Biedt daar een vangnet voor aan.’

Onderzoek
Het jaarlijkse onderzoek Wie doet het met wie, tijd voor serieuze relaties in de regio is de vijfde in de reeks. Deze editie zoemt in op knelpunten in de medisch-specialistische zorg.

KPMG onderzoek