IMG_5851.JPGVan links naar rechts: Gerard Schouw en Nico van Meeteren

Nederland: aantrekkelijk voor investeringen in geneesmiddelontwikkeling

Maandag 12 maart overhandigde Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, het eerste exemplaar van het bidbook over het Nederlandse vestigingsklimaat aan Nico van Meeteren, directeur van Health~Holland.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, beveelt in het voorwoord van het bidbook Nederland van harte aan als vestigingslocatie voor biofarmaceutische bedrijven. Hij roemt daarbij het Nederlandse geneesmiddelenonderzoek op wereldniveau, het hoogopgeleide personeel, en het Nederlandse zorgsysteem dat elke keer weer bovenaan de internationale lijstjes staat. De rijksoverheid stimuleert geneesmiddelen innovatie met het topsectorenbeleid en allerlei fiscale maatregelen.

Aantrekkelijk investeringsklimaat
Met het bidbook motiveren de partners van PharmInvestHolland buitenlandse biofarmaceutische bedrijven om zich in Nederland te vestigen of te investeren.
In het bidbook is te lezen over de goede bereikbaarheid van Nederland als gateway naar Europa, de unieke publiek-private samenwerking in geneesmiddelenonderzoek en ontwikkeling, en de hoge concentratie van kennisinstellingen en bedrijven in de life sciences op een klein oppervlak. Met de komst van de EMA naar Amsterdam in 2019 is Nederland nog aantrekkelijker geworden voor biofarmaceutische bedrijven.

Samen er voor gaan
Het bidbook is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen verschillende partijen in de sector. Onder de noemer PharmInvestHolland werken de volgende partijen samen aan de versterking van het Nederlandse geneesmiddelen investeringsklimaat: AmCham (de Amerikaanse Kamer van Koophandel), Health~Holland, HollandBIO, Lygature, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Netherlands Foreign Investments Agency (NFIA), VNO-NCW en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Bio-Europe Spring
De overhandiging van het eerste exemplaar van het bidbook vond plaats ter gelegenheid van de beurs Bio-Europe Spring. Deze beurs vindt van 12 tot en met 14 maart plaats in Amsterdam. De initiatiefnemers staan met het bidbook op de Health~Holland stand op de beurs.

Bidbook The Netherlands: Europe's most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment

bidbook PharmInvestHolland