MEDICIJNENOPMAAT_banner

‘Pay for benefit’ in de praktijk

Alleen betalen voor een geneesmiddel dat werkt. Dat is het principe van ‘pay for benefit’, waarvan vier praktijkvoorbeelden te vinden zijn in de onlangs verschenen tabloid ‘Medicijnen op maat’. De voorbeelden zijn van Celgene, Sanofi, Novartis en Roche.

Celgene maakte in 2015 afspraken met veldpartijen over de betaling van een geneesmiddel voor de ziekte van Kahler, een zeldzame beenmergziekte. Het was de eerste keer dat niet VWS of het Zorginstituut Nederland, maar de gezamenlijke veldpartijen afspraken maakten over de prijs, de financiering, het uitkomstenonderzoek en gepast gebruik van een geneesmiddel. Sanofi past pay for performance toe bij een geneesmiddel dat wordt toegediend aan patiënten met een beenmergziekte, om de kans op een succesvolle stamceltransplantatie te vergroten. Het middel slaat aan bij circa 80 % van de patiënten. Als het niet werkt, neemt Sanofi de kosten voor haar rekening.

Kosten vergoeden
Een ander praktijkvoorbeeld komt van Novartis. Dit bedrijf werkt sinds 2012 op basis van pay for performance bij een geneesmiddel voor astmapatiënten. Als de patiënt binnen zestien weken niet goed reageert op de behandeling, betaalt Novartis de kosten voor de injecties terug aan het ziekenhuis. Roche tekent voor het vierde en laatste praktijkvoorbeeld, dat een geneesmiddel voor borstkanker betreft. Op grond van de ervaringen tot en met 2017 is duidelijk dat circa 90 % van de in Nederland behandelde patiënten met borstkanker binnen drie maanden baat heeft bij dit middel. Als de behandeling niet effectief is en binnen drie maanden wordt stopgezet, vergoedt Roche de kosten voor dit geneesmiddel.

Negentien praktijkvoorbeelden
Meer informatie over deze praktijkvoorbeelden is te vinden in de onlangs verschenen tabloid ‘Medicijnen op maat’. Deze publicatie draait om vijf thema’s: behandeling op maat, verbeterde diagnostiek, dataregistratie, pay for benefit en toegang op maat. Twaalf bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen aangesloten bedrijven leverden in totaal negentien voorbeelden aan.

Gedrukt en digitaal
De gedrukte versie van ‘Medicijnen op maat’ is te bestellen via info@innovatievegeneesmiddelen.nl. Er is ook een webversie beschikbaar.

Webversie ‘Medicijnen op maat’