Pillen in doosje

Veel polyfarmacie bij ouderen in thuiszorg

Bij bijna een kwart van de ouderen die thuiszorg krijgen, is volgens het NTvG sprake van buitensporige polyfarmacie, het gebruik van meerdere verschillende medicijnen tegelijkertijd.

Een internationale groep, onder leiding van Silvia Giovannini van de Università Cattolica del Sacro Cuore in Rome, deed een inventarisatie van medicijngebruik onder ouderen in de Europese thuiszorg.

Meer vrouwen
Uit de inventarisatie blijkt dat bijna 40% van de onderzochte groep vijf tot negen middelen voorgeschreven krijgt. Daarnaast komt naar voren dat polyfarmacie vaak voorkomt bij mensen met chronische aandoeningen en meer bij vrouwen dan mannen. Bovendien ontdekte de groep een link tussen polyfarmacie en meer pijn en valpartijen.

Meest geslikt
Met name patiënten met COPD, hart- en vaatziekten, hartfalen, diabetes en kanker bleken voor te komen in de polyfarmaciegroep. Het meest geslikt werden plaspillen (40%), bloeddrukverlagers (37%), antistolling (34%), maagtabletten (34%) en cholesterolverlagers (26%). Ook het gebruik van middelen tegen psychische aandoeningen was hoog, met 21% die kalmerende middelen slikte en 20% die gebruik maakte van antidepressiva.

Aandacht
‘Deze bevindingen vestigen de aandacht op het gebruik van medicijnen door thuiszorgpatiënten. Dit is een complexe en kwetsbare groep met een hoog risico op negatieve gezondheidsuitkomsten en ziekten veroorzaakt door medisch ingrijpen’, aldus de onderzoekers. Het feit dat niet alleen het ziektebeeld, maar ook andere factoren verband houden met polyfarmacie, ‘zou een rol moeten spelen bij het voorschrijfgedrag en de medicatiebeoordeling bij ouderen in de thuiszorg.’