dataverhaal_banner

De Argumentenfabriek presenteert data medicijnmarkt

Hoeveel publiek geld geeft Nederland uit aan zorg en geneesmiddelen? En hoe verhoudt dat zich tot andere Europese landen? Deze en andere vragen worden beantwoord in een nieuw dataverhaal ‘Acht vragen over de geneesmiddelenmarkt’, van de Argumentenfabriek.

26 apr 2018

Het bijzondere aan deze acht vragen en antwoorden schuilt in de samenstelling. De Argumentenfabriek maakte het dataverhaal op verzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, maar ook andere betrokkenen in de zorgwereld hebben meegewerkt aan bij de beantwoording van de acht vragen.

Inbreng
’Inherent aan onze werkwijze is ook dat andere belangrijke spelers op de medicijnmarkt meedachten en inbreng hadden. Het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) en apothekersorganisatie KNMP dachten mee bij de beantwoording van deze vragen’, aldus Kees Wessels, die als chef zorg bij de Argumentenfabriek verantwoordelijk was voor de inhoud van de acht vragen. 

Wat is duur?
Het dataverhaal maakt ook duidelijk hoe het gebruik van geneesmiddelen zich heeft ontwikkeld, hoe de prijs van een geneesmiddel tot stand komt en wanneer een geneesmiddel ‘duur’ wordt genoemd. Ook laat deze publicatie zien hoeveel geld ziekenhuizen uitgeven aan kostbare geneesmiddelen, en welke ontwikkelingsfases een nieuw geneesmiddel kent.

Breed gedragen
Uitgangspunt bij het opstellen van de data was dat de bronnen openbaar en betrouwbaar moesten zijn, om te komen tot een breed gedragen overzicht. ‘In de samenleving is veel discussie over de uitgaven aan zorg en geneesmiddelen’, zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging. ‘Daarom vonden we het belangrijk dat iedereen uit kan gaan van dezelfde objectieve en eenduidige data. ‘

‘Nog maar het begin’
Kees Wessels vertelt in zijn blog over het dataverhaal dat acht vragen natuurlijk niet genoeg zijn voor een complex onderwerp als de medicijnmarkt . ‘Dit is nog maar het begin, wat ons betreft. Inzicht in de vele facetten van deze markt, waarvan de producten uiteindelijk levens kunnen redden, is complex en voor velen van belang. Dit smaakt naar meer uitleg en meer neutrale feiten.’

Nieuwe MedicijnMonitor
In mei publiceert de Vereniging de editie 2018 van MedicijnMonitor, met tientallen infographics en data over medicijnen. Daarvoor raadpleegde de Vereniging diverse openbare én eigen bronnen, uit binnen- en buitenland.

De Argumentenfabriek: acht vragen en antwoorden

Blog Kees Wessels, chef Zorg bij De Argumentenfabriek