Bijwerkingen  on hold  BASE_SMALL_49

'Patiëntparticipatie zorgt voor veiliger geneesmiddelengebruik'

Bijwerkingen komen sneller aan het licht door meldingen van patiënten. Daarom zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden. Dit meldt Skipr over promotieonderzoek van Leàn Rolfes aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Patiënten en zorgverleners kunnen bijwerkingen melden bij het bijwerkingencentrum Lareb. Dit zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Die kennis is van belang bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

Tijdig herkennen van risico's
Rolfes, die haar onderzoek op 23 maart verdedigde, richtte zich in haar onderzoek op het type en de kwaliteit van informatie die patiënten melden. Ook ging zij in op de vraag of patiëntmeldingen bijdragen aan het tijdig herkennen van veiligheidsrisico’s van geneesmiddelen. De kwaliteit van de informatie die patiënten geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed, concludeert Rolfes. Bovendien geven patiënten waardevolle informatie over de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven.

Skipr

Lareb over het onderzoek

Promotie onderzoek