cid12916_01e3d241-e48a-4ccb-a397-1dfb9f69f18c

Reactie artikel NRC: ‘Magistrale bereiding geen duurzame oplossing’

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich in voor veilige, effectieve en duurzaam betaalbare geneesmiddelen. Het is van groot belang dat iedere patiënt maximale toegang heeft tot de beste medicijnen.

9 apr 2018

Wij hebben daarom begrip voor de bezorgdheid van het AMC rond de beschikbaarheid van het geneesmiddel CDCA voor mensen met een zeldzame stofwisselingsziekte. Het ligt allereerst op de weg dat de overheid en het geneesmiddelbedrijf onderzoeken of dit middel kan worden opgenomen in het basispakket, tegen een verantwoorde prijs. We hebben wel begrip voor de vragen die er bij het AMC en anderen leven over de prijs van dit geneesmiddel. Het zou goed zijn wanneer de farmaceut - overigens geen lid van de Vereniging- daar een toelichting op geeft.

Bescherming
De wet biedt terecht bescherming aan ontwikkelaars van nieuwe innovatieve geneesmiddelen om hun vaak forse investeringen gedurende een bepaalde periode terug te verdienen. Het namaken van gepatenteerde geneesmiddelen is daarom niet toegestaan, tenzij dat in uitzonderlijke gevallen gebeurt in het kader van de ‘magistrale bereiding’. Apothekers kunnen dan alleen voor hun eigen patiënten en onder strikte voorwaarden zelf geneesmiddelen maken. Het omzeilen van de letter en de geest van deze wetgeving alleen om daarmee kosten te kunnen besparen, lijkt ons niet verstandig, ook niet voor de veiligheid van de patiënt. Dat kan bovendien ontwikkelaars van innovatieve geneesmiddelen afschrikken om nog langer in nieuwe medicijnen te investeren.

Duurzame oplossing
Om voor patiënten met een zeldzame aandoening nu en in de toekomst de best mogelijke en veilige geneesmiddelen beschikbaar te maken, moeten we ons allemaal aan de regels houden, en samen werken aan meer duurzame oplossingen. Met het oog op het belang van de patiënten die van dit specifieke geneesmiddel afhankelijk zijn, hopen we daarom dat de fabrikant meer uitleg geeft en dat zij samen met de overheid snel de dialoog aangaat, zodat patiënten op een duurzame en normale wijze over dit medicijn kunnen beschikken.

NRC artikel