2018-02-06 Gerrit Meijer (Health-RI)

RocheTalk 24 april over personalised medicine

Hoogleraar Gerrit Meijer verzorgt op 24 april een presentatie tijdens de RocheTalk op het hoofdkantoor van Roche in Woerden. Meijer gaat in zijn verhaal in op de realisatie van een duurzame ‘personalised healthcare’ en welke rol data daarbij speelt.

In de medische wetenschap gebeurt op dit moment ongelooflijk veel op het gebied van personalised medicine en big data. Wat moet er gebeuren op het gebied van software en technologie, maar ook in de mindset en attitude om de hoge verwachtingen die er zijn, ook daadwerkelijk te realiseren?

Betere vroegdiagnostiek
Als patholoog stond Gerrit Meijer mede aan de basis van de dikkedarmkanker-screening. Ook ontwikkelt hij steeds betere testen voor vroegdiagnostiek bij deze veelvoorkomende vorm van kanker. De hoogleraar staat algemeen bekend als een visionair op het gebied van het bij elkaar brengen van data en grootschalige biobanking. Daarnaast is hij onder andere betrokken bij Health RI, een initiatief om te komen tot één verbindende nationale infrastructuur voor personalised medicine & health research.

Actief meedenken
In een interview op de website van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen roept Meijer oncologische pathologie geneesmiddelenbedrijven op om actief met Health RI mee te denken en deel te nemen aan de verdere inrichting van het platform. Bijvoorbeeld door de brondata van studies beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Publiek welkom
Publiek is 24 april van 13.00 - 14.00 uur van harte welkom om tijdens de RocheTalk mee te praten over het onderwerp. Er is plaats voor honderd mensen, waarbij het adagium ‘vol = vol’ geldt. Opgeven kan bij Celia Noordegraaf, hoofd communicatie bij Roche, via celia.noordegraaf@roche.com

Interview Gerrit Meijer website Vereniging