2018-04-10 Ondertekening FPA Ninlaro-Aarnoud

Takeda tekent voor beschikbaarheid nieuw medicijn ziekte van Kahler

Aarnoud Overkamp, algemeen directeur van Takeda, zette 29 maart zijn handtekening onder een afspraak met alle zorgverzekeraars, samen met de HOVON. De afspraak regelt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van een nieuw medicijn tegen de ziekte van Kahler.

11 apr 2018

De afspraak is de uitkomst van een pilot waar naast Takeda en alle zorgverzekeraars ook artsen aan deelnamen via de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON).

Maatwerk leveren
Aarnoud Overkamp: ‘Het bijzondere aan deze overeenkomst is dat we rechtstreeks met de zorgpartijen aan tafel zaten en zo veel meer maatwerk kunnen leveren. Naast patiënten zijn ook artsen enorm gebaat bij dit soort onderhandelingen. Uitgangspunt is dat het een eenvoudige afspraak moet zijn die geen extra administratieve lasten oplevert voor dokters en ziekenhuizen.’

Goed alternatief
Volgens Overkamp vormt de afspraak tussen Takeda, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, en de zorgverzekeraars een goed alternatief naast de noodmaatregel ‘de sluis’. Hierin worden kostbare medicijnen tijdelijk geparkeerd, zolang er geen overeenstemming is tussen een geneesmiddelenbedrijf en het ministerie van VWS.

Dezelfde cijfers
‘Dit is echt een tripartite waar de artsen in een vroegtijdig stadium van het traject de richtlijn schreven’, aldus Overkamp. ‘Hiermee konden we de precieze patiëntenaantallen vaststellen, wat de basis vormde voor de gesprekken. Het feit dat dokters, zorgverzekeraars en fabrikanten vanaf de start van de pilot gelijktijdig over dezelfde gegevens beschikten, heeft bijgedragen aan de positieve uitkomst van dit traject.’

Gezamenlijke afspraak
Overkamp denkt daarom dat een dergelijke pilot in de toekomst ook bij andere innovatieve geneesmiddelen een optie kan zijn. Eén gezamenlijke afspraak met alle zorgverzekeraars om een medicijn toegankelijk én betaalbaar te houden, een snelle toegang voor patiënten en zonder extra administratieve lasten voor artsen en apothekers: daar kan niemand tegen zijn.’

Standpunt Vereniging financiële arrangementen