Vereniging1

Vereniging positief over akkoord goedkopere medicijnen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen verwelkomt een mogelijk akkoord tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en geneesmiddelenbedrijven voor de gezamenlijke inkoop van kostbare medicijnen.

Medisch Contact berichtte 12 april over dit mogelijk aanstaande akkoord. Een coalitie van zeventig Nederlandse ziekenhuizen en zorgverzekeraars verwacht dit jaar met geneesmiddelenbedrijven overeenkomsten te sluiten die voorzien in een goedkopere inkoop van nieuwe medicijnen.

Maatwerk realiseren
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ziet in de de aanpak een mogelijkheid om maatwerk te realiseren rond de betaalbaarheid van medicijnen. Ook ziet de Vereniging in decentrale onderhandelingen een alternatief voor de 'sluis'. Hier worden kostbare medicijnen tijdelijk geparkeerd zolang het ministerie van VWS en geneesmiddelenbedrijven niet akkoord zijn over de prijs voor een medicijn. 

Uitkomst behandeling
Wel vindt de Vereniging dat bij gezamenlijke inkoop niet alleen de prijs van het geneesmiddel een rol moet spelen. Ook de kwaliteit en de uitkomst van de behandeling voor de patiënt moeten worden meegenomen in de gezamenlijke inkoop.

Lagere prijs
De NFU, koepelorganisatie voor acht umc’s, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ziekenhuisorganisatie NVZ richtten afgelopen najaar samen met Izaaz, de inkooporganisatie van ziekenhuisapothekers, een werkgroep op. Deze onderhandelt met geneesmiddelenbedrijven over de prijs. De bedoeling is dat bedrijven bereid zijn een lagere prijs te vragen als ziekenhuizen gezamenlijk een grote partij medicijnen afnemen.

Gelijkwaardige medicijnen
De inkoopcombinatie richt zich in eerste instantie op immunotherapieën en ontstekingsremmers. Ook ligt de focus op medicijnen waar ziekenhuizen samen minstens tien miljoen euro per jaar aan uitgeven. De werkgroep richt zich op dit moment op tien clusters gelijkwaardige medicijnen. 

Contract Novartis
Inmiddels is er na de onderhandelingen tussen de werkgroep en geneesmiddelenbedrijven een eenjarig contract gesloten met Novartis, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het bedrijf levert dit jaar medicijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) tegen een lagere prijs.

Standpunt Vereniging 'Sluis'

Standpunt Vereniging 'Gezamenlijke inkoop'

Bericht Medisch Contact