Digitalisering BASE_SMALL_30

IGJ ziet instellingen aanrommelen met e-health

De wil is er wel, maar de uitvoering gaat rommelig. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgens Skipr na tien inspectiebezoeken waarbij zij speciaal keken naar de inzet van e-health.

In de bestuurskamers van de zorginstellingen is er volop aandacht voor het inzetten van e-health. Maar het lukt meestal nog niet om de visie in praktijk te brengen. De inrichting van de besluitvorming is niet helder, er is geen zicht op risico’s en elektronische gegevensuitwisseling vindt eigenlijk nog niet plaats. Bovendien voldoet de beveiliging niet aan de normen, aldus de Inspectie.

Toetsingskader
Tussen september en december 2017 bezocht de IGJ tien zorgaanbieders om het toetsingskader 'Verkennend toezicht op e-health bij zorgaanbieders' te testen. De IGJ inspecteerde daarvoor bij Spaarne Gasthuis Hoofddorp, Isala Zwolle, Antonius ziekenhuis Sneek, LUMC Leiden, Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam, ’s Heeren Loo Amersfoort, Philadelphia Amersfoort, Lentis Zuidlaren en Tactus Verslavingszorg Deventer. Tijdens de bezoeken werd gesproken met de raad van bestuur, ICT- en zorgmedewerkers en cliënten.

Vijf thema’s
Er kwamen telkens vijf thema’s aan bod: goed bestuur en verantwoord innoveren, aanschaf en gebruik van e-healthtoepassingen, betrokkenheid van patiënten, samenwerken en uitwisselen van gegevens en tot slot informatiebeveiliging en continuïteit.