_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (3)

Schouw: ‘Medicijnontwikkeling Antoni van Leeuwenhoek goed voor patiënt’

De verdere ontwikkeling van een bestaand geneesmiddel voor een nieuwe toepassing door het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) is volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen interessant.

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen noemt het goed nieuws voor patiënten als er een kansrijk geneesmiddel ontwikkeld wordt. ‘Het initiatief van het AvL laat zien dat met creatieve en vernieuwende modellen nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Daar is iedereen bij gebaat.’

Ontdekking geneesmiddel
Schouw reageert op een bericht in De Volkskrant en Het Parool van 11 mei. De krant berichtte over de ontdekking van het ziekenhuis in Amsterdam dat een al langer bestaand geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame vorm van lymfeklierkanker mogelijk ook kan worden ingezet om patiënten met melanoom (huidkanker) te helpen. Omdat er geen patent meer rust op dit geneesmiddel is het ziekenhuis vrij om het na te maken. Wel moet nu onderzocht worden of het medicijn daadwerkelijk effectief en veilig is voor de behandeling van deze patiënten met melanoom.

Wederzijds begrip
Het AvL zal met een farmaceutisch bedrijf gaan samenwerken voor de verdere ontwikkeling en het op de markt brengen van het medicijn. Gerard Schouw: ‘Het is goed dat het ziekenhuis nu zelf gaat ontdekken hoe complex de ontwikkeling van een geneesmiddel is, ook na de eerste positieve onderzoeksresultaten in het laboratorium van een ziekenhuis. De beoogde samenwerking met een farmaceutisch bedrijf kan hopelijk leiden tot meer wederzijds begrip. Wij benadrukken voortdurend het belang van publiek-private samenwerking. Dit is daar een uitstekend voorbeeld van.’

Drug rediscovery
De ontdekking dat een bestaand medicijn ook voor een andere aandoening kan worden gebruikt, ook wel ‘drug rediscovery’ genoemd, biedt het grote voordeel dat de initiële kosten voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel niet meer hoeven te worden betaald. Dat scheelt aanzienlijk, al is met het onderzoek naar de nieuwe toepassing nog steeds veel tijd en geld gemoeid. Pas nadat toezichthouders als het EMA hebben vastgesteld dat aan alle voorwaarden voor een veilig en effectief gebruik is voldaan, krijgt het ziekenhuis een licentie om het geneesmiddel op de markt te brengen.

Nieuwe onderzoeken
De onderzoekers van het AvL geven aan dat het tot nu toe voor het ziekenhuis gebruikelijk was dat ontdekkingen aan geneesmiddelenbedrijven verkocht werden. Dat leverde direct geld op dat aan nieuwe onderzoeken kon worden besteed. Bovendien neemt het geneesmiddelenbedrijf dat met de verdere ontwikkeling van een geneesmiddel aan de slag gaat ook de risico’s over. De meeste uitvindingen halen uiteindelijk niet de eindstreep. Omdat het onderzoekstraject dat uiteindelijk moet leiden tot toelating tot de markt kostbaar is en veel tijd kost, is dat voor de meeste ziekenhuizen lastig.

Bericht 'Antoni van Leeuwenhoek maakt eigen kankermedicijn'