_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (3)

Blog Gerard Schouw: Meer R&D medicijnen in NL

Bij investeringen in research & development in Nederland denken veel mensen aan bedrijven als Philips, Shell en Tata Steel. Maar wist u dat in de laatst gepubliceerde R&D top 30 een geneesmiddelenbedrijf op vier staat?

5 jun 2018

Dat blijkt uit een recente publicatie van het Technisch Weekblad. Janssen, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, investeerde 371 miljoen euro in R&D in 2017. Dat was 53 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. Ze zijn in goed gezelschap, want ASML, Philips en KPN nemen de eerste drie plaatsen in; Shell staat op nummer vijf. 
 

Hun investeringen komen uit allerlei sectoren: vaccinontwikkeling, biologische geneesmiddelen, klinisch onderzoek en samenwerking met externe partijen. Interessant is ook dat dit geneesmiddelenbedrijf wereldwijd ruim 23 procent van de omzet investeert in R&D. Dat is een  hoger percentage dan bij de andere bedrijven in de top vijf.

Dit is ten eerste goed nieuws voor al die patiënten die, in Nederland of daarbuiten, wachten op een effectief nieuw geneesmiddel. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een veelbelovend hiv-vaccin, waarmee onze sector bezig is. Bekend is ook dat patiënten die dicht bij een geneesmiddelenbedrijf wonen er vaak het eerst profijt van hebben, bijvoorbeeld door deelname aan klinisch onderzoek.

Het is het ook goed nieuws voor de werkgelegenheid in Nederland. Alleen de R&D tak van dit bedrijf is in Nederland al goed voor ruim duizend full time banen, vooral in het Bio Science Park in Leiden. 

Met de komst van geneesmiddelenautoriteit EMA naar Amsterdam, in 2019, krijgt het klimaat voor medicijnontwikkeling in ons land een extra impuls. Via PharmInvestHolland, waarin onze brancheorganisatie een actieve partij is, brengen we de investeringskansen van ons land stevig onder de aandacht bij investeerders in binnen- en buitenland. Zo beschikt Nederland over hoog opgeleid personeel, een uitstekende infrastructuur, veel R&D samenwerkingsinitiatieven, toegankelijke patiëntdata en een uitstekend academisch klimaat.

‘Blijven investeren!’ Dat is mijn oproep aan geneesmiddelenbedrijven en aan de overheid. We weten dat geneesmiddelenontwikkeling tijdrovend, kostbaar en risicovol is. Wie herkent hoeveel vooruitgang er de laatste decennia is geboekt qua levensduur, gezondheid en kwaliteit van leven, kan niets anders concluderen. Blijven investeren!
 
Gerard Schouw,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

R&D top 30
PharmInvestHolland