Goed-Gebruik-Geneesmiddelen

Controlesysteem helpt 13.000 medicatiefouten te voorkomen

In de afgelopen twee jaar controleerde een nieuw beveiligingssysteem meer dan een miljoen medicatietoedieningen in Nederlandse en buitenlandse zorginstellingen. In 13.000 gevallen bleek de medicatie een foutieve dosis te bevatten.

5 jun 2018

Het nieuwe systeem MedEye helpt verpleegkundigen bij het toedienen van medicatie en het voorkomen van medicatiefouten. Zeven ziekenhuizen in Nederland maken inmiddels gebruik van het systeem.

Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid is een belangrijk thema in de gezondheidszorg, een juiste medicatieopdracht is de eerste stap in medicatieveiligheid. Innovaties zoals beveiligingssystemen helpen daarbij. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderstreept de noodzaak om het gebruik van medicijnen nauw te volgen en samen met andere betrokken partijen te verbeteren.

Medicatiefouten in proces
De belangrijkste fouten treden op in het voorschrijfstadium, tijdens het toedienen van het medicijn en wanneer patiënten overstappen tussen zorginstellingen. Bij medicatietoediening is het belangrijk om eerst te controleren of het geneesmiddel dat aan de patiënt toegediend krijgt, overeenkomt met dat wat de arts heeft voorgeschreven. Daarnaast is het belangrijk het medicijn volgens de juiste techniek toe te dienen.

Standpunt ‘Goed gebruik geneesmiddelen’
ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen