‘Maak anticonceptie beter betaalbaar’

Anticonceptie is geen luxeproduct, maar basale gezondheidszorg, schrijven de gynaecologen Gunilla Kleiverda en Flora Vernooij in Medisch Contact namens de Commissie Gynaecoloog en Maatschappij van de NVOG.

Abortus wordt vergoed vanuit de AWBZ, anticonceptie niet. ‘Een van de goedkoopste vormen van anticonceptie is de pil. Bij consequent gebruik een prima anticonceptivum, maar een derde van de gebruiksters vergeet deze weleens. Van alle vrouwen die een abortus ondergaan, gebruikte 29 procent de pil. Daarnaast ervaren veel vrouwen bijwerkingen van de pil waardoor andere anticonceptie wenselijk of noodzakelijk is. Kortom: wel goedkoop, maar niet voor alle vrouwen geschikt.’

Barrière
De meest betrouwbare alternatieven zoals de spiraal en sterilisatie zijn weliswaar bij langdurig gebruik even duur als de pil, maar vergen een financiële investering die niet iedereen kan opbrengen. Dit is vooral bij laagopgeleide vrouwen en lager betaalde vrouwen een barrière: zij gebruiken vaker de pil en hebben een hoger risico op ongewenste zwangerschap, aldus de beide gynaecologen in Medisch Contact.

Preventie
‘Bij ruimere vergoeding, bij voorkeur uit het basispakket, van meer vormen van anticonceptie zoals (hormoon)spiraaltjes en sterilisaties, kunnen alle vrouwen profiteren van gezondheidsvoordelen, inclusief het voorkómen van ongewenste zwangerschappen en/of abortus. Dit sluit aan bij het regeerakkoord dat de ambitie heeft in te zetten op de preventie van onbedoelde zwangerschappen.’