2017-04-04 Horizonscan+ 2017

Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen online

Zorginstituut Nederland publiceerde 12 juni de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen. De Horizonscan maakt duidelijk welke innovatieve geneesmiddelen op de markt gaan komen en wat de mogelijke budgetimpact is van deze medicijnen.

Leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen leverden de afgelopen maanden input voor de Horizonscan. Dit overzicht laat zien welke intramurale en extramurale geneesmiddelen er de komende twee jaar naar verwachting op de markt komen. Dit helpt ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij het vormgeven van het inkoopbeleid voor medicijnen.

Nieuwe indicaties
De scan brengt ook indicatie-uitbreidingen in beeld van bestaande innovatieve geneesmiddelen en zorgt ervoor dat patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de innovatieve geneesmiddelen, zodat zij zich hier tijdig op kunnen voorbereiden.

Samenwerking zorgpartijen
Om een zo goed mogelijk beeld van de ontwikkelingen te krijgen werkt het Zorginstituut bij het maken van de Horizonscan samen met andere overheidsorganen, brancheorganisaties en tientallen experts. Dit zijn medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten.

Horizonscan Geneesmiddelen juni 2018