_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (3)

Blog Gerard Schouw: Betaling op maat

De Tweede Kamer nam afgelopen week een motie aan van Aukje de Vries en Joba van den Berg. Zij willen dat de minister in kaart brengt hoe pay for performance breder in te zetten is bij veelbelovende medicijnen. Dat is een prima plan!

12 jul 2018

Toen ik over deze motie las, realiseerde ik me opnieuw hoe snel onze sector verandert. We kunnen niet alleen meer ziektes diagnosticeren en behandelen, het is ook steeds beter mogelijk om vooraf in te schatten of een medicijn bij een bepaalde patiënt aanslaat. Met die mogelijkheden van personalised medicine kun je overbehandeling voorkomen, precies zoals De Vries en Van den Berg willen. De bijbehorende kansen en obstakels beschreven we onlangs in een visiedocument.

Daarnaast is er een hang naar meer value-based healthcare. Laten we kijken naar de uitkomsten die de patiënt verlangt, en daar de zorg op inrichten en betalen, is in het kort de gedachte. Van sturen op input naar sturen op output. Bloedwaarden en andere medische parameters vindt een patiënt namelijk niet bijster interessant; hij wil weten of hij na de behandeling nog pijn heeft. En of hij dan kan werken en sporten, bijvoorbeeld. De zorgsector doet al ervaring op met die waardegedreven zorg. Deze leerervaringen brengen we momenteel in kaart en publiceren we in het najaar. In het verlengde van deze twee ontwikkelingen is pay for performance een logisch principe. Het wordt namelijk steeds beter mogelijk om de betaling te baseren op uitkomsten. Alleen betalen als de patiënt er echt iets mee opschiet, kun je zeggen. Sommige leden van onze brancheorganisatie zijn de afgelopen jaren al aan de slag gegaan met pay for performance. Die pilots zijn beschreven in de tabloid ‘Medicijnen op maat’.

De geneesmiddelensector investeert enorm veel in research & development. Vorig jaar ging het om zo’n 35 miljard euro, las ik in een nieuwe publicatie van Efpia, The Pharmaceutical Industry in Figures. Dat levert veel goeds op. Zo halveerde het aantal aidsdoden in Europa in zes jaar tijd. En waar vijftien jaar geleden nog maar 41 procent van de behandelingen van hepatitis C succesvol was, kunnen we nu al ruim 95 procent genezen. Farmaceutische vooruitgang is schitterend, maar ook steeds geavanceerder en daardoor vaak kostbaar. Daarom is het goed meer ervaring op te doen met pay for performance. Als het de norm wordt dat verzekeraars en patiënten alleen betalen voor daadwerkelijk geleverde waarde, wordt het beter mogelijk om innovaties betaalbaar en dus toegankelijk te houden voor patiënten.

Minister Bruins laat het komende half jaar inventariseren welke knelpunten er nog zijn voor betaling op maat, en hoe we die kunnen oplossen. Wij werken graag mee aan dat onderzoek!

Gerard Schouw,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

 

‘Medicijnen op maat’

‘Op weg naar een doorbraak’ – visie op personalised medicine

The Pharmaceutical Industry in Figures – Key Data 2018