efpia-federation-europeenne-industrie-pharmaceutique

EBE-EFPIA rapport: ‘Personalised medicine biedt voordelen’

Personalised medicine biedt voordelen voor de patiënt, de samenleving en zorgsystemen. Deze conclusie trekken de European Biopharmaceutical Enterprised (EBE) en EFPIA, de koepel van Europese medicijnmakers, in een studie naar personalised medicine.

Het evidence-based onderzoek, dat 10 juli werd gepubliceerd, levert bewijs dat een personalised medicine aanpak voordelen biedt boven reguliere medicatie. Voorbeelden hiervan zijn een betere werkzaamheid van de medicatie, betere preventie en het beter kunnen voorspellen van ziekten. Ook draagt personalised medicine bij aan minder ziekenhuisbezoeken en zorgt het voor effectievere en ethische clinical trials.

Vijf aanbevelingen
Juist vanwege deze bewezen voordelen van personalised medicine doen EFPIA en EBE in het rapport vijf aanbevelingen. Allereerst moeten personalised medicine prioriteit krijgen in samenhang met de bestaande strategische zorgplannen. Ook moet er een continue aandacht komen voor beter zorgmanagement en coördinatie van expertise en hulpbronnen. Dit moet adequate zorg op maat garanderen.

Toegang diagnostica
Verder zien beide organisaties graag investeringen in nieuwe infrastructuur voor het testen van medicijnen en voor de toegang tot diagnostica. Deze infrastructuur moet bovendien in heel Europa consistent zijn. Ten slotte moeten de datavereisten tussen regelgevende instanties en health technology assessments (hta’s) organen meer in lijn met elkaar komen. Dit moet zorgen voor het ontwikkelen van bewijs verbeteren en het waarde beoordelingsproces ondersteunen.

Rapport EBE-EFPIA

Visie Vereniging personalised medicine