Preventie BASE_WIDE_54

Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

Het TNO en LUMC ondertekenden op 3 juli de programmaovereenkomst voor het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Dit meldt Zorgvisie.

Het NILG heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende tien jaar te halveren. De grens van ‘care’ moet volgens het innovatiecentrum dan ook verschuiven naar ‘cure’.

Inzetten voor behandeling
Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is evident. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl indicaties hiervoor al een tijd bestaan. Volgens het NILG kan een gezonde leefstijl al voldoende zijn om veelvoorkomende leefstijlziektes zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2 te genezen. Het LUMC en TNO slaan daarom de handen ineen om meer aandacht te schenken aan Leefstijlgeneeskunde.

Diabetes
Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leeftijdsgeneeskunde richt zich als eerste op diabetes type 2 in Nederland. Het Diabetes Fonds is dan ook de eerste partner van het innovatiecentrum en kent het instituut een bedrag toe van 350.000 euro, aldus Zorgvisie.

Zorgvisie

LUMC

Standpunt Vereniging over preventie