Final_Logo02

Transparantieregister Zorg steeds vollediger

Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het aantal meldende bedrijven steeg in 2017, net als de totale waarde van de relaties.

18 jul 2018

Dit komt vooral doordat sinds 2017 ook alle leveranciers van medische hulpmiddelen hun samenwerkingen met medisch specialisten en instellingen rapporteren. In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners en zorginstellingen krijgen van leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen. Artsen en andere zorgverleners krijgen namelijk een vergoeding voor hun kennisinbreng bij bijvoorbeeld congressen en nascholing. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg.

Cijfers
Uit de cijfers van 2017 blijkt dat de omvang van financiële relaties met individuele zorgverleners vrij stabiel is: gemiddeld circa € 2.200 per jaar. Bij zorginstellingen is wel een stijging van het gemiddeld ontvangen bedrag: van ruim € 44.000 in 2016 naar ruim € 50.000 vorig jaar. Die groei zit vooral bij academische ziekenhuizen en is een rechtstreeks gevolg van deelname sinds 2017 van álle leveranciers van medische hulpmiddelen. De totale waarde van de gemelde relaties steeg ten opzichte van 2016 met 26 procent naar € 71,5 miljoen.

Reikwijdte
Het Transparantieregister Zorg is een vorm van zelfregulering en bestaat sinds 2012. Het doel van het register is helderheid te geven over financiële banden tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en de zorg. De reikwijdte neemt stapsgewijs toe. Over 2012 meldden vijftig geneesmiddelenbedrijven hun relaties met zorgverleners en zorginstellingen, met een totale waarde van € 30 miljoen. In 2013 werd het register uitgebreid met de diergeneesmiddelensector, in 2015 volgden een aantal deelsectoren uit de medische hulpmiddelensector en kwamen de relaties met patiëntenorganisaties er bij. Sinds 2017 gelden de regels voor alle leveranciers van medische hulpmiddelen en wordt het Transparantieregister onderschreven door twintig koepelorganisaties in de zorg, waaronder de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Belang patiënt
Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgverleners, universiteiten, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties samenwerken met geneesmiddelenbedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen. Die samenwerkingen zijn essentieel voor medische vooruitgang en voor een betere zorgverlening aan patiënten. De wet en zelfregulering zorgen ervoor dat de samenwerkingen verantwoord plaatsvinden, waarbij het patiëntbelang en integer handelen voorop staan. Transparantie over deze samenwerkingen draagt hier verder aan bij.

Kengetallen 2017

CGR nieuwsbrief

Raadpleeg het Transparantieregister Zorg