drug-pills-tablets-1636112

Vereniging: ‘BeNeLuxA kan zorgen voor snellere toegang’

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen verwelkomt elke vernieuwende aanpak die bijdraagt aan snellere toegang van patiënten tot nieuwe medicijnen. Dit zei de Vereniging afgelopen week tegen het Britse databureau Pink Sheet.

25 jul 2018

Pink Sheet vroeg de Vereniging om een reactie op de samenwerking van Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland binnen BeNeLuxA. Aanleiding voor de vraag was de overeenkomst die Biogen, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, eerder in juli sloot met Nederland en België. Die overeenkomst regelde de vergoeding van een nieuw medicijn voor de spierziekte SMA. Het was de eerste keer dat verschillende Europese landen samen succesvol onderhandelden met een geneesmiddelenbedrijf over de vergoeding van een medicijn.

Maatschappelijk belang

Als de zorgstelsels in de betreffende landen niet te veel verschillen, kunnen die gezamenlijke onderhandelingen ervoor zorgen dat patiënten sneller toegang krijgen tot nieuwe, soms baanbrekende geneesmiddelen, stelt de Vereniging. Het is namelijk efficiënt om delen van het proces, zoals de vaststelling van de klinische werking, met een aantal landen gezamenlijk te doen. De nu gesloten overeenkomst laat zien dat geneesmiddelenbedrijven open staan voor zo’n grensoverschrijdende aanpak. Dat kan niet alleen zorgen voor meer efficiëntie en snelheid, maar dient ook het maatschappelijk belang, aldus de Vereniging.

Voorwaardelijke vergoeding
Het nieuwe middel van Biogen wordt in Nederland voor bepaalde patiëntgroepen vanaf 1 augustus vergoed. Voor andere patiëntgroepen dringt Biogen aan op snelle besluitvorming over voorwaardelijke vergoeding. De Vereniging ziet graag dat er vaker gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een nieuw medicijn voorwaardelijk in het basispakket op te nemen, en zo beschikbaar te stellen voor patiënten. Dit geldt in het bijzonder voor weesgeneesmiddelen en personalised medicines. Patiëntgroepen zijn bij beide medicijntypes dusdanig klein, dat het moeilijk is om volgens de gangbare modellen in korte tijd het noodzakelijke bewijs te verzamelen.

Goed controleren
Patiënten kunnen niet altijd zo lang wachten. Door een medicijn voorwaardelijk in het basispakket op te nemen zodra geneesmiddelenautoriteit EMA het heeft geregistreerd, kunnen patiënten direct het middel gaan gebruiken. Wel is het van groot belang om de werking en eventuele bijwerkingen van het middel tijdens de gebruiksperiode scherp te controleren, aldus de Vereniging.

Akkoord over vergoeding medicijn spierziekte

BeNeLuxA