Biosimilars

Vereniging: patiënt meer betrekken bij biologicals en biosimilars

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is bezorgd over de uitkomsten van twee Nivel onderzoeken naar biologische geneesmiddelen. De onderzoeken richten zich op de besluitvorming en informatievoorziening bij behandelingen met deze middelen.

Uit de onderzoeken blijkt dat volgens patiënten de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling met biologische geneesmiddelen beter kan. Dat geldt ook voor de informatievoorziening rondom een wissel van een origineel middel naar een vervangende biosimilar.

Samen beslissen 
Bij de start van hun behandeling worden patiënten lang niet altijd betrokken bij de keuze voor een biologisch geneesmiddel, volgens het onderzoek. Ook wanneer er sprake is van het wisselen tussen biologische middelen, is samen beslissen niet vanzelfsprekend. Vooral als gewisseld wordt van een origineel biologisch middel naar een biosimilar, is dit vaak op initiatief van de arts of het ziekenhuis. Bij slechts vier op de tien patiënten is deze keuze om te wisselen met hun volledige instemming gemaakt. Bij een kwart gebeurde dit zonder instemming van de patiënt.

Afspraken
Patiënten wisten daardoor bijvoorbeeld niet of ze terug konden switchen en of ze de wissel konden weigeren. Wanneer er afspraken worden gemaakt over monitoring, gaan deze meestal over zaken als vaker bloed laten prikken, of over direct contact opnemen met de arts bij het optreden van bijwerkingen of het verergeren van de klachten.

Strakke monitoring
Het College Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Federatie Medisch Specialisten wijzen er op dat het belangrijk is patiënten te betrekken bij de besluitvorming over de behandeling met een biologisch geneesmiddel en bij het wisselen tussen biologische geneesmiddelen

Niet op orde
Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het zorgelijk dat deze procedures niet op orde zijn. Het CBG geeft al jaren lang aan dat het essentieel is patiënten te betrekken bij het omzetten van een biologisch medicijn naar een biosimilar, of bij het wisselen tussen biosimilars, aldus Peter Bertens, senior beleidsmedewerker bij de Vereniging. 'Wij begrijpen niet dat dit nog steeds onvoldoende gebeurt en vragen artsen en ziekenhuizen om deze situatie op korte termijn te verbeteren. Het wisselen van deze medicatie kan een grote impact hebben op een patiënt. Dit moet dan ook zorgvuldig gebeuren, met een strakke monitoring na het omzetten.'

Met de patiënt
Het eerste deel van het onderzoek is gehouden onder 389 mensen met de ziekte van Crohn en/of colitis ulcerosa, reumatische aandoeningen of psoriasis. Dit deel werd gefinancierd door geneesmiddelenbedrijven Pfizer en AbbVie, en is uitgevoerd in samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Het tweede deel van het onderzoek werd gehouden onder 782 patiënten met een reumatische aandoening. Dit deel werd uitgevoerd op verzoek van ReumaNederland (voorheen Reumafonds).

Patiëntenbrochure
In april heeft het CBG met negen patiëntenorganisaties een brochure over biologische geneesmiddelen uitgegeven, waarin het ook het belang van overleg tussen patiënten en zorgverleners én goede monitoring achteraf aangeeft. De brochure is te downloaden van de site van het CBG.  

Nivel onderzoek

Vereniging standpunt biologische geneesmiddelen