Vroege diagnostiek BASE_WIDE_13

Aan deel bevolkingsonderzoeken doen minder mensen mee

Niet alleen bij de screening op baarmoederhalskanker, ook bij een aantal andere bevolkingsonderzoeken is sprake van een lichte teruggang in de deelname. Dit meldt de NOS.

Driekwart van de Nederlandse vrouwen in de risicogroep voor baarmoederhalskanker laat eens in de vijf jaar een uitstrijkje doen, vertelt RIVM-afdelingshoofd Nynke van der Veen. "Een kwart dus niet", zegt ze.
De zogeheten beschermingsgraad in de risicogroep is daarmee 75 procent. Vrouwen tussen de 30 en 65 jaar die eens in de vijf jaar een uitstrijkje laten doen zijn over het algemeen goed beschermd tegen baarmoederhalskanker.

Andere bevolkingsonderzoeken
De deelname aan de borstkankerscreening daalt sinds 2007 licht: van een kleine 79 procent in 2014 naar bijna 78 procent in 2015. Voor dat bevolkingsonderzoek worden alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar eens in de twee jaar uitgenodigd.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2015 werden per duizend onderzoeken bijna zeven gevallen van borstkanker opgespoord.

Darmkanker
Sinds 2014 krijgen alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. In het eerste jaar was de deelname 71 procent en in 2015 en 2016 73 procent. Volgens de Gezondheidsraad zijn er met de screening jaarlijks zo'n veertienhonderd sterfgevallen door darmkanker te voorkomen. Nu overlijden er jaarlijks meer dan vijfduizend mensen aan darmkanker.

Prenatale screening
De deelname aan de screening op grote gezondheidsrisico's bij pasgeboren baby's blijft onverminderd hoog. Zowel de gehoorscreening als de hielprik wordt bij meer dan 99 procent van de baby'tjes gedaan.
Bijna alle zwangere vrouwen laten hun bloed onderzoeken op onder meer hepatitis B, hiv en syfilis. Meer dan 85 procent van de zwangere vrouwen laat na twintig weken zwangerschap een echo maken.

NOS