_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (3)

Blog Gerard Schouw: Maak één geneesmiddelenbudget

Deze week wordt de begroting van VWS behandeld in de Tweede Kamer. Een goed moment om echt werk te maken van één geneesmiddelenbudget. Dan krijgt de patiënt beter toegang tot krachtige nieuwe medicijnen. Zonder uitgavengroei.

17 okt 2018

In ons land kennen we nu twee gescheiden budgetten voor medicijnen. Wat buiten de muren van het ziekenhuis wordt bespaard aan geneesmiddelen, mag er binnen die muren niet bijkomen. Tussen die twee bedragen staat namelijk een muur. Het ziekenhuisbudget, waarvan medicijnen een belangrijk onderdeel vormen, mag volgend jaar hooguit met o,8 % groeien. Ook al besparen de apotheken buiten het ziekenhuis veel op medicijnkosten, in ziekenhuizen mag er geen cent meer bij dan die 0,8 %. De komende jaren daalt dat plafond zelfs nog verder.

Maken we hier patiënten gelukkig mee? Nee, het wringt behoorlijk. Ga maar na: vrijwel alle baanbrekende nieuwe behandelingen zijn voor ernstige ziektes, die eerst en vooral in het ziekenhuis worden behandeld. Denk hierbij aan immuno-, gen- en stamceltherapie, maar ook aan behandeling van zeldzame ziektes. Deze innovaties, waarin ettelijke miljoenen zijn geïnvesteerd, zijn natuurlijk kostbaarder dan de meer traditionele medicijnen, waarvan bovendien het patent vaak al lang verlopen is. Die nieuwe behandelingen zijn doorgaans ontzettend effectief. Ze kunnen zorgen voor stabilisatie of zelfs volledig herstel van de gezondheid.

Er is fors bespaard op medicijnkosten buiten de ziekenhuizen. In zes jaar tijd daalde dat extramurale budget met bijna een miljard euro. Daarvoor zijn diverse redenen. Ten eerste vallen de meeste nieuwe geneesmiddelen sinds 2012 onder het intramurale budget, dat amper mag groeien. En ten tweede voeren zorgverzekeraars al enkele jaren het preferentiebeleid, waardoor van generieke geneesmiddelen alleen de goedkoopste variant wordt vergoed. Dat is een van de oorzaken van de actuele medicijntekorten. Aan dat uitknijpen zitten natuurlijk grenzen, als we de patiënt niet willen duperen.

Dankzij innovaties kunnen we steeds meer ziektes effectief bestrijden. Maar het helpt niet als we door een kunstgreep de handrem zetten op die innovaties, door besparingen aan de ene kant van de muur niet te mogen aanwenden voor de andere kant. Ik zou zeggen: laten we niet alleen de gezondheid repareren, maar ook deze budgetparadox.

Gerard Schouw,
directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

2018-10-16 infographicKlik op de afbeelding om de infographic te bekijken