Geneesmiddelentekorten

Schouw deelt zorgen over tekorten

'Dit kan toch niet!‘ Huisarts Bart Timmers uitte vrijdag 17 augustus in Nieuwsuur zijn dagelijkse frustratie over medicijntekorten. Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, noemt de ‘bijwerkingen van het prijsbeleid van geneesmiddelen onacceptabel'.

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, deelt deze zorgen. 'De keerzijde van het huidige korte termijn beleid met de eenzijdige focus op kosten, wordt steeds zichtbaarder. En er wordt te weinig gekeken naar de gevolgen voor de patiënt op de lange termijn. Als we kijken naar de landen om ons heen, hebben we in Nederland een groot en groeiend probleem met medicijntekorten. Ook zien we dat nieuwe geneesmiddelen steeds trager bij de patiënt komen. We zullen dit probleem indringend onder de aandacht van de politiek brengen.'

Vaker tekort aan preferente geneesmiddelen
Tekorten zijn een wereldwijd probleem en kennen diverse oorzaken. Een tekort kan ontstaan door een probleem bij de levering of de productie van het geneesmiddel. Ook bleek uit recent onderzoek van bureau Berenschot dat tekorten relatief vaker voorkomen  bij preferente geneesmiddelen. Dit verklaart waarom in Nederland tekorten vaker voorkomen dan in andere Europese landen. Het preferentiebeleid raakt direct de beschikbaarheid van geneesmiddelen.

Versoepelen
Berenschot doet in het onderzoek een aantal concrete aanbevelingen om het preferentiebeleid te monitoren, en bij terugkerende tekorten het preferentiebeleid te versoepelen. Een andere aanbeveling is om de lijst van geneesmiddelen waarvoor het preferentiebeleid geldt te beperken.

Het Berenschot-rapport is opgesteld in opdracht van de KNMP, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en de BOGIN, de brancheorganisatie van biosimilars en generieke geneesmiddelenfabrikanten. Betrokken organisaties willen samen met andere partijen kijken hoe ze de nadelige effecten voor de patiënt zoveel mogelijk kunnen beperken.

Nieuwsuur

Standpunt Vereniging

Berenschot onderzoek tekorten

Animatie geneesmiddelentekorten