septemberbijeenkomst2018

Minister Bruins: ‘Samen vooruitgang boeken voor patiënt’

Als de geneesmiddelensector verantwoordelijkheid neemt, ben ik bereid mijn deel te nemen.’ Deze boodschap verkondigde minister Bruno Bruins van VWS 6 september op de septemberbijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

6 sep 2018

Minister Bruins ging in zijn bijdrage in op de noodzaak om nieuwe geneesmiddelen duurzaam betaalbaar te houden: ‘Een mensenleven is oneindig veel waard, maar zorgbudgetten zijn niet oneindig’, aldus de minister. ‘De groei van de zorgkosten moet worden beteugeld, dus er moet ook iets veranderen in de geneesmiddelensector. Fijn dat u daar voor openstaat.’

Paul Korte, voorzitter van de Vereniging, zei dat de sector meer afstand wil nemen van excessen. ‘Als Nederlandse brancheorganisatie moeten we duidelijk maken waar we voor staan. Daarbij hoort ook dat we afstand nemen van zaken waarmee we niet geassocieerd willen worden.’

Samen vooruitgang
Minister Bruins benadrukte in zijn verhaal de gezamenlijke verantwoordelijkheid die de overheid, geneesmiddelenbedrijven en andere betrokken zorgpartijen dragen om deze betaalbare zorg te realiseren. ‘Voor mij staat centraal of we samen vooruitgang kunnen boeken voor de patiënt en de premiebetaler. Ik ben al in gesprek met de geneesmiddelensector, dat is positief. Of we het nu een convenant noemen of een Memorandum of Understanding; als u bereid om met ons goede afspraken te maken die echt tot verandering leiden, dan ben ik bereid mijn handtekening te zetten. Hiervoor zoek ik uw commitment. Laten we daarom in gesprek blijven voor een duurzaam betaalbaar geneesmiddelenbeleid dat goed is voor u, voor de belastingbetaler en vooral voor de patiënt.’

Heldere kostenopbouw
Minister Bruins constateerde dat geneesmiddelenbedrijven de afgelopen tijd hebben laten zien dat zij bereid zijn mee te denken met de ambities van het ministerie om geneesmiddelen betaalbaar en toegankelijk te houden.
Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, neemt de uitgestoken hand van de minister graag aan. ‘We werken aan de transitie van de sector en onze license to operate. Ook de versterking van het investeringsklimaat heeft onze volle aandacht. Daarnaast moeten we samen kritisch kijken naar wet- en regelgeving, om ons geneesmiddelensysteem toekomstbestendig te maken.’

Onderbouwing prijzen
Bruins: ‘We leven in een open wereld die steeds meer van glas wordt. Of het nu gaat om Wikileaks, de bankencrisis of de MeToo-discussie, de aandacht voor openheid wordt breed gevoerd. De gezondheidszorg blijft hierin niet achter. We weten steeds meer van de uitkomsten van behandelingen en wat dit betekent voor het leven van patiënten. Zij willen inzicht hebben en meebeslissen. Dit kan niet zonder informatie en helderheid. Zij vragen zich af ‘waar betaal ik voor?’ en artsen willen de uitkomsten van behandelingen kunnen vergelijken. De farmaceutische sector kan niet achterblijven in het bieden van transparantie.’

Debat
Na de bijdrage van minister Bruins debatteerden Joba van den Berg (Kamerlid CDA), Aukje de Vries (Kamerlid VVD), Sigrid Attema (manager Corporate Affairs KWF Kankerbestrijding) en Aarnoud Overkamp (General Manager Takeda en vicevoorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) met elkaar over diverse stellingen. Attema: ‘Het is goed dat de minister en de sector in gesprek zijn over een convenant, maar het tempo mag wat mij betreft wel wat hoger.’

Aarnoud Overkamp: ‘Ons vergoedingssysteem is niet klaar voor alle nieuwe innovaties die er aan komen.’ Ook pleitte de vicevoorzitter van de Vereniging, naar Amerikaans voorbeeld, voor een brede coalitie die een doorbraak van personalised medicine moet realiseren. ‘Met die coalitie kunnen we ook meteen kijken hoe al die mooie innovaties snel bij de patiënt kunnen komen.’

Joba van den Berg vroeg aandacht voor de lange termijnopbrengsten van geneesmiddelen: ‘Nu investeren in gezondheid kan betekenen dat iemand straks langer doorwerkt. Tegelijkertijd moeten we kijken naar betaalbaarheid op korte termijn.’

Aukje de Vries haakte in op de gedragscode die de geneesmiddelensector aan het ontwikkelen is. ‘Dat is een goede zaak. Maar elkaar aanspreken op maatschappelijke verantwoordelijkheid is ook belangrijk. Daarvoor heb je geen gedragscode nodig, dit kun je nu al doen.’