2018-09-04 Logo Nictiz

Nictiz: ‘Centrale regie ICHOM-sets onontbeerlijk’

Volgens Nictiz, ICT-instituut voor de zorg, moet een partij worden aangewezen die de landelijke regierol pakt om het gebruik van ICHOM-sets in Nederland een stap verder te brengen.

Nictiz constateert dat ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) in principe goed kan worden ingepast.

Gestandaardiseerd meten
Als internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg wil ICHOM patiëntuitkomsten per ziektebeeld op een gestandaardiseerde manier meten en rapporteren. Dit bevordert de uitwisseling en vergelijking van informatie. ICHOM ontwikkelde hiervoor informatiesets die volgens het Zorginstituut bijdragen aan transparante zorg. Volgens het Zorginstituut maakt de Nederlandse zorg zoveel mogelijk gebruik van deze informatiesets.

ICHOM-sets aanscherpen
Toch is het volgens Nictiz nog niet helder hoe deze internationale ICHOM-sets zich verhouden tot de Nederlandse gezondheidszorg. Daarmee blijft onduidelijk in hoeverre de sets in Nederland praktisch bruikbaar zijn. Volgens Nictiz kunnen ICHOM-sets nog niet daadwerkelijk in Nederland worden gebruikt. Zo moeten ICHOM-sets zelf nog worden aangescherpt.

Centrale regie
In Nederland moeten volgens Nictiz nog stappen worden gezet op het gebied van standaardisatie. Hierbij is centrale regie onontbeerlijk. Het onderzoeksinstituut pleit daarom voor het aanwijzen van een landelijke regisserende partij die zich ontfermt over standaarden voor uitkomstmetingen en de toepassing van ICHOM-sets.  

Nationale dataset
Ook zou er een nationale dataset voor uitkomstmetingen moeten komen. Deze zou als vertaaltabel een link vormen tussen de ICHOM-sets en de Nederlandse zorginformatiebouwstenen. Dankzij een dergelijke dataset kunnen bovendien ICT-leveranciers beter opschalen.