Geneesmiddelenontwikkeling BASE_WIDE_07

Nieuw samenwerkingsverband wil hart- en vaatziekten met kwart verminderen

Het aantal chronisch zieken en vroegtijdige overlijdens door hart- en vaatziekten moet volgens een nieuw samenwerkingsverband in 2030 met een kwart zijn verlaagd, aldus Medisch Contact.

12 sep 2018

Vandaag wordt de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) officieel opgericht. Het gaat om samenwerking van zo’n zeshonderd onderzoekers, zorgprofessionals en twaalf organisaties op het gebied van hart- en vaatonderzoek.

Meer samenwerking
‘Het is een ambitieuze doelstelling’, erkent Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, een van de initiatiefnemers, tegen Medisch Contact. ‘Maar het is óók hard nodig. Op dit moment hebben we 1,4 miljoen patiënten met hart- en vaatziekten in Nederland en als we niets doen, zijn dat er 1,9 miljoen in 2030, onder meer door vergrijzing en een veranderde leefstijl. Het is belangrijk dat hart- en vaatziekten vroeger worden opgespoord en beter behandeld. Bijvoorbeeld door te screenen op hoge bloeddruk of door erfelijkheidsonderzoek te gaan doen. We willen voorkómen dat mensen hart- of vaatziekten krijgen. Ook moet wetenschappelijk onderzoek sneller worden vertaald naar de praktijk. Door meer samenwerking kan dit beter worden aangepakt.’

De DCVA wil een bedrag van 1 miljard euro ‘mobiliseren’ om de doelen voor 2030 te kunnen verwezenlijken. Dat geld is er nog niet, zegt Italianer. ‘Voor een deel moet het uit de eigen gelederen komen. Maar we gaan ook samenwerken met het bedrijfsleven – zo transparant mogelijk.’