Paul-Korte1

Blog Paul Korte: Niet kruidenieren!

Het wordt steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden voor bijvoorbeeld research & development. Dat is jammer, want in Nederland liggen volop kansen om meer werk te maken van medicijnontwikkeling. De overheid kan daarbij helpen.

3 okt 2018

Bij Janssen, het geneesmiddelenbedrijf waaraan ik leiding geef, zien we het heel scherp. Waar het een jaar geleden nog lukte om in twee maanden een goede R & D medewerker of technisch geschoolde vakmensen te vinden, zijn we nu al snel vier maanden bezig. Ook andere farmaceutische bedrijven kampen met dit probleem. Het is dus ongelooflijk belangrijk dat er in Nederland meer wordt geïnvesteerd in life sciences & health opleidingen. Intussen is de patiënt er niet bij gebaat als we wachten tot we in ons land voldoende goed opgeleide professionals te hebben. Daarom richten we de blik steeds nadrukkelijker op het buitenland.

Om een expat naar Nederland te kunnen halen, is het nodig dat we hem of haar voldoende zekerheden kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden en huisvesting, maar ook aan het fiscale klimaat. In dat licht is het geen goed signaal dat het kabinet vanaf 2019 de looptijd van de 30%-regeling wil verkorten van acht naar vijf jaar. Die regeling houdt in dat 30% van hun salaris tijdelijk is vrijgesteld van belasting, als tegemoetkoming voor hun extra kosten. Wat vooral steekt, is dat het kabinet dit niet alleen wil aanpassen voor nieuwe gevallen, maar óók voor bestaande. Dat helpt niet bij het opbouwen van een betrouwbare reputatie bij buitenlandse werknemers. Ook VNO-NCW en AmCham, de Kamer van Koophandel van Amerikaanse bedrijven in Nederland, zijn tegen afbouw van deze regeling. ‘Wetenschap en het start-up klimaat zijn bij de regeling gebaat’, schreef AmCham in september.

In 2019 verhuist de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA naar Amsterdam. Dat trekt nu al extra bedrijven in die regio aan, en deze groei zal de komende jaren alleen maar toenemen. Niet zo verwonderlijk, omdat ons land tal van voordelen heeft op het gebied van infrastructuur en kennisconcentratie. Zo hebben we 420 (bio)farmaceutische bedrijven en twaalf universiteiten die zich richten op biomedisch onderzoek, op een zeer overzichtelijk geografisch gebied. 

Maar we kunnen de kansen pas echt verzilveren als overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan. Het ministerie van OCW kan hier wat aan doen, door de juiste opleidingen te faciliteren. En op Prinsjesdag viel me op dat er in de begrotingen van VWS en Economische Zaken & Klimaat nog weinig aandacht is voor de komst van de EMA. Een gemiste kans. Als we vakkundig bemande geneesmiddelenbedrijven in Nederland kunnen krijgen of behouden, dient dat onze economie én het patiëntbelang. Laten we niet rekenen als een kruidenier, maar investeren in de toekomst!

PharmInvestHolland

Bericht AmCham

Bericht VNO-NCW