mensen

Constructieve dialoog blijft hard nodig

Een open dialoog is nodig om patiënten toegang te blijven geven tot nieuwe therapieën. Met dit standpunt reageert de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen op een ‘afscheidsinterview’ met scheidend bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het Zorginstituut.

31 okt 2018

In het interview met De Volkskrant van 30 oktober doet Moerkamp enkele constructieve voorstellen. Zo bepleit hij meer gebruik van de registratie van medische data, zodat er een beter beeld ontstaat van het effect van geneesmiddelen. Dat maakt ook een uitkomstgerichte vergoeding van medicijnen mogelijk, waarbij niet het middel, maar het medische resultaat centraal staat. De Vereniging steunt deze uitkomstgerichte zorg van harte, vooral wanneer daarbij niet alleen naar geneesmiddelen wordt gekeken, maar ook breder naar de resultaten - en kosten - van andere nieuwe behandelingen.

Maatschappelijk draagvlak
De Vereniging is eveneens blij met het pleidooi van Moerkamp om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming rond het geneesmiddelenbeleid. Maar dan wel op basis van openbare en objectieve feiten. Het advies dat het Zorginstituut nu geeft rond de opname van (nieuwe) geneesmiddelen in het basispakket, en daarmee de financiering door zorgverzekeraars, wordt nu nog vaak door ambtenaren en een enkele expert bepaald. Deze adviezen zouden niet alleen over nieuwe medicijnen moeten gaan, maar ook over andere nieuwe vormen van zorg. Dit kan een goede aanzet zijn voor een bredere discussie en maatschappelijk draagvlak.

Eenzijdig beeld
Het is jammer dat Moerkamp in hetzelfde interview ook een nogal eenzijdig en verouderd beeld van de geneesmiddelensector schetst. Hij stelt dat hij vaak het gevoel heeft gehad dat de farmaceutische industrie het instituut “met de rug tegen de muur zet” en weinig inzicht biedt in de prijsvorming van een bepaald medicijn. De kostprijs van een individueel geneesmiddel berekenen, vraagt meer dan het uitprinten van een kassabonnetje. Het leidt tot complexe vragen, ook omdat winsten op het ene medicijn worden gebruikt om te investeren in de ontwikkeling van andere, nieuwe geneesmiddelen.

Constructievere dialoog
Steeds vaker zijn dit revolutionaire en zeer complexe geneesmiddelen voor kleine groepen patiënten. Het huidige systeem van beoordelen en vergoeden voldoet niet meer. Daarom moeten we toe naar een meer toekomstbestendig systeem waarin de vraag centraal staat hoe effectieve, veilige en duurzaam betaalbare therapieën zo snel mogelijk hun weg naar de patiënt kunnen blijven vinden. Daarvoor wil de Vereniging met alle betrokkenen, waaronder het Zorginstituut, een open dialoog voeren. Ook meer transparantie over kosten kan daarbij ter sprake komen, maar dat zal niet leiden tot de ‘simpele’ oplossingen zoals Moerkamp nu suggereert. Wij pakken de uitdagingen graag op met zijn opvolger Sjaak Wijma in een constructievere dialoog.

Interview Arnold Moerkamp, De Volkskrant