Drug rediscovery BASE_WIDE_21

‘Medicijninnovaties maakten talloze levens beter’

Grote geneesmiddelinnovaties hebben de afgelopen eeuw gezorgd voor een langer en beter leven, aldus de VNCI (Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) in Chemie Magazine. Chemie heeft daarbij de afgelopen eeuw een grote rol gespeeld.

23 okt 2018

‘Zonder overdrijving kan worden gesteld dat geneesmiddelen de maatschappij ingrijpend hebben veranderd’, aldus Ed Moret, secretaris van de Federatie voor Innovatief Geneesmiddelenonderzoek Nederland en universitair hoofddocent farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voorbeelden van grote doorbraken zijn de ontdekking van verschillende soorten antibiotica, maar ook de ontwikkeling van cardiovasculaire geneesmiddelen, een andere groep medicijnen die de afgelopen eeuw een succesverhaal is geworden. ‘Daardoor worden we steeds ouder,’ aldus Moret in het artikel. 

Honderd jaar medicijnontwikkeling
Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij een eeuw medicijnontwikkeling. Honderd jaar geleden legde Paul Ehrlich de basis voor wat we nu chemotherapie noemen: hij ontwikkelde het eerste chemische geneesmiddel, tegen syfilis. In de afgelopen eeuw nam medicijnontwikkeling een vlucht en zijn er veel Nobelprijzen toegekend aan de ontwikkelaars van nieuwe geneesmiddelen. Begrip van de rol van moleculen en cellulaire processen bij het ontstaan, de progressie en de behandeling van ziektes staan daarbij centraal.
‘Tot vandaag de dag is moleculaire geneeskunde bepalend in geneesmiddelontwikkeling’, stelt Moret.

Hoopvol over toekomst
Ook Leonie Sazias, Tweede Kamerlid voor 50Plus en voormalig tv-presentatrice, komt aan het woord. Zij kreeg de diagnose darmkanker en onderging daarvoor een chemokuur. Nu is ze kankervrij en geeft aan dat ze hoopvol is over de toekomst van gerichtere vormen van kankertherapie dan chemo: ‘Ik kan niet wachten tot nano-therapie, die meer direct op de tumor inwerkt, en immuuntherapie, die het lichaam in staat stelt zichzelf tegen kankercellen te verdedigen, op de markt komen.’

Artikel Chemie Magazine VNCI, artikel door Marloes Hooimeijer.