Pillen in doosje

Pomp: ‘Geen basis voor stellige uitspraken over verdringing’

Vergoeden van kostbare geneesmiddelen leidt niet per se tot verdringing van zorg. Dat betoogt econoom Marc Pomp in een analyse op Me Judice, een onafhankelijk discussieforum voor economen.

25 okt 2018

Pomp trekt in zijn betoog drie conclusies. Ten eerste stelt hij dat ethische afwegingen binnen de zorg alleen noodzakelijk zijn als het zorgbudget vastligt. Als de zorguitgaven worden verhoogd om ruimte te maken voor dure geneesmiddelen, zijn ethische afwegingen binnen de zorg niet aan de orde.

Geen fundament
De tweede conclusie gaat uit van de situatie waarbij het zorgbudget wel vastligt. Dan ontbreekt het empirische fundament voor afwegingen. We weten niet welke zorg ‘verdrongen’ wordt, en we weten niet of die zorg meer of minder gezondheidswinst oplevert dan nieuwe geneesmiddelen, stelt Pomp.

Toekomst

Zijn derde conclusie gaat over toekomstige patiënten. Ethische afwegingen moeten ook rekening houden met toekomstige patiënten, die na afloop van het octrooi goedkoop kunnen beschikken over deze middelen.

‘Verdringing door dure geneesmiddelen: wat is het echte dilemma?’