_RG82956 VERMELDEN FOTOGRAAF RUUD DE GRAAF (3)

Schouw tekent Green Deal voor duurzame zorg

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) tekende woensdag de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zette directeur Gerard Schouw zijn handtekening, als een van de 132 ondertekenaars.

De nieuwe Green Deal bouwt voort op een eerdere variant, uit 2015. De belangrijkste ambities zijn: minder CO2 uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezonde leefomgeving. De Green Deal wordt breed gedragen. Onder de ondertekenaars zijn vijf ministeries, zes gemeenten en tientallen brancheorganisaties, zorgaanbieders en andere organisaties.

Medicijnresten in water
‘We nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, óók als het gaat om duurzaamheid’, zegt Schouw. ‘In 2016 tekenden we daarom al een waterconvenant, samen met tal van andere partijen. Medicijnen verbeteren de gezondheid van miljoenen Nederlanders, maar de resten in het water kunnen schadelijk zijn. Om die reden doen we er alles aan om, samen met bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties en ziekenhuizen, de medicijnresten in water te beperken. Die uitdaging nemen we ontzettend serieus.’

Kennis delen
De Vereniging organiseerde eerder dit jaar een rondetafelgesprek met leden en de koepelorganisaties KNMP, Bogin en Neprofarm over medicijnresten in water. Ook het RadboudUMC en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat namen deel aan dat overleg. Daar bleek eens te meer dat gezamenlijke oplossingen nodig zijn. De noodzaak van aanpassing van waterzuiveringsinstallaties kwam hier bijvoorbeeld aan de orde. De Vereniging levert een actieve bijdrage, onder meer door kennis te delen over de milieu-impact van de verschillende medicijngroepen.

Kwartiermaker
Het initiatief voor deze Green Deal Zorg komt vanuit de brancheorganisaties voor curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden. In de nieuwe overeenkomst bevestigen de ondertekenaars dat zij vanuit hun vakgebied zullen bijdragen aan verduurzaming. Ministeries spannen zich bijvoorbeeld in om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Het ministerie van VWS start een programma Duurzaamheid en benoemde begin 2018 een Kwartiermaker Green Deal Zorg: Cathy van Beek.

Persbericht ministerie van VWS

Geneesmiddelenbedrijven actief bij aanpak vervuild water

Standpunt medicijnresten in water