2018-10-30 Roche laaggeletterden

Voorlichtingsboekjes borstkanker voor laaggeletterden

Roche schenkt in de Borstkankermaand oktober aandacht aan het thema laaggeletterdheid onder patiënten met borstkanker. Het bedrijf maakte twee voorlichtingsboekjes die laaggeletterden begrijpelijke informatie biedt over een behandeling van borstkanker.

Een speciaal redactieteam van medische en taalkundige experts zorgde voor helder geschreven teksten. De experts legden deze teksten voorafgaand aan publicatie voor aan een panel van laaggeletterden. Uiteindelijk kregen de boekjes het predicaat ‘Keurmerk gewone taal’ van de stichting Makkelijk Lezen.

Onontgonnen gebied
Aan de boekjes gingen diverse gesprekken met zorgverleners en andere betrokken instanties vooraf. Hierin kwam naar voren dat er onder laaggeletterden behoefte is aan duidelijke voorlichting over een behandeling van borstkanker. Corafien Kuck, binnen Roche verantwoordelijk voor borstkanker: ‘Laaggeletterdheid blijkt een behoorlijk onontgonnen gebied te zijn op de verder zeer goed ingekleurde kaart van voorlichting aan patiënten met borstkanker.’

Klare taal
Patiënten hebben soms moeite met het lezen van medische teksten. Dit geldt voor laaggeletterden nog sterker. Volgens Kuck streefde Roche bij de boekjes naar een balans tussen ‘zo compleet mogelijk’ en ‘effectieve communicatie’. ‘Door de opbouw, opmaak en de klare taal kunnen ook laaggeletterden hier goed mee uit de voeten', aldus Kuck. Patiënten krijgen de boekjes via hun arts of verpleegkundige. Ziekenhuizen kunnen de boekjes aanvragen via hun contactpersoon bij Roche.

Bericht Roche