Transparantie

‘Het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt’

De eerste week van december is Week van de Integriteit. Pfizer sluit zich bij dit initiatief van de International Chamber of Commerce (ICC) aan. In deze week gaat het om integer handelen en de eigen verantwoordelijkheid daarin van mensen én bedrijven.

Volgens het ICC is een integere organisatie een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.
Deze week ontplooien de ongeveer zestig deelnemende private en publieke organisaties diverse activiteiten. Naast Pfizer, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, neemt ook GSK deel aan het initiatief.

Integriteit leidend
Als geneesmiddelbedrijf werkt Pfizer samen aan een gezondere wereld en een gezonder Nederland. Daarbij telt iedere beslissing en is integriteit leidend. In deze week vraagt Pfizer binnen de Nederlandse vestiging extra aandacht voor integriteit en integer handelen door middel van lunches, lezingen, workshops, teasers, films en een gedichtenwedstrijd.

Compliance
Tijdens de Week van de Integriteit geven medewerkers van Pfizer extra aandacht aan integriteit in het belang van de patiënt. Ook delen zij zogenaamde 'compliance complimenten' uit. Zo komt bijvoorbeeld Sinterklaas langs om de compliance regels uit te leggen en complimenten te geven aan collega's die hebben laten zien dat integriteit/compliance voor hen een belangrijke kernwaarde is.
Verder is er aandacht voor de betekenis van integriteit in het dagelijkse werk en zijn er herhalingstrainingen voor verschillende compliance onderdelen zoals Code Geneesmiddelenreclame (CGR), dataprivacy en mededingingsrecht.

Week van de Integriteit

Programma bij Pfizer