kennisatelier-duurzaambetaalbarezorg-kop

Kennisatelier 'Verdringing in de zorg: feit of fictie?'

In het Kennisatelier 'Verdringing in de zorg: feit of fictie?', dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 7 december organiseert, staat verdringing in de zorg centraal. Aanmelden voor het Kennisatelier is nog mogelijk.

Het Kennisatelier vindt van 10.00 - 13.00 uur plaats bij de Vereniging in Den Haag. Vragen die aan de orde komen, zijn onder meer: ‘Leidt het vergoeden van een kostbaar innovatief medicijn tot minder handen aan het bed? Of is dat appels met peren vergelijken?’
 
Geen directe koppeling
In dit kennisatelier bespreken de deelnemers in hoeverre innovatieve geneesmiddelen andere vormen van zorg verdringen. Onderzoekers van onder meer het Radboud UMC en de Vrije Universiteit Amsterdam publiceerden in april 2018 een onderzoek over dit thema, in opdracht van het Zorginstituut Nederland: 'Verdringing van zorg is moeilijk in kaart te brengen.' Hierin concludeerden de onderzoekers dat de impact van nieuwe technologieën en behandelingen op het zorgbudget, niet direct gekoppeld kan worden aan verdringing van andere zinnige zorg.

Diverse sprekers
Eddy Adang, universitair docent gezondheidseconomie aan het Radboud UMC, geeft een toelichting op de onderzoeksresultaten. Martin van der Graaff, secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad, vervolgt het kennisatelier met de visie van het Zorginstituut Nederland op verdringing in de zorg. Xander Koolman, als gezondheidseconoom verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sluit af met een beschouwing over het economische perspectief van medicijnprijzen en verdringing. Het kennisatelier wordt begeleid door Edwin Ket, market access director bij Bristol-Myers Squibb. 

Programma Kennisatelier

09.30 uur - 10.00 uur Inloop

10.00 uur - 10.05 uur Welkom Edwin Ket, Bristol-Myers Squibb

10.05 uur - 10.40 uur Eddy Adang - RadboudUMC

10.40 uur - 11.15 uur Martin van der Graaff - Zorginstituut Nederland

11.15 uur - 11.50 uur Xander Koolman - Vrije Universiteit Amsterdam

11.50 uur - 12.15 uur Discussie

12.15 uur - 13.00 uur Lunch

Geïnteresseerden die het Kennisatelier willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via de website.