digital-dream-1-1456676

Tien uitgangspunten duurzame registers

Tijdens de Lygature partnership meet-up van 1 november presenteerde de projectgroep Real Life Data van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en platform Health-RI tien uitgangspunten voor de ontwikkeling van duurzame registers.

De projectgroep vindt dat ieder register aan onderstaande tien criteria moet voldoen. Dit moet ervoor zorgen dat data, die deel uitmaken van het register, op de juiste manier worden gegenereerd, opgeslagen en ontsloten.

De tien criteria:

  • Landelijk dekkend systeem per registratie;
  • Gedragen door beroepsgroep, patiënten, zorgaanbieders en overige relevante stakeholders;
  • Disease registries, niet op basis van interventie;
  • Eenmalige dataverzameling bij de bron, met juiste informed consent, inclusief mogelijkheid tot koppelen (pseudonimiseren);
  • (Inter)nationaal geaccepteerde standaardvelden met definities (FAIR);
  • Betaalbaar systeem met overzichtelijke kosten, grotendeels betaald uit reguliere zorg;
  • Goed opgezette, transparante, representatieve governance;
  • Includeren van patiënt/deelnemer gerapporteerde data;
  • Link maken tussen registers en lerend zorgsysteem;
  • Patiënt staat centraal.

Uniform opslaan
Bezoekers van de meet-up gingen met elkaar in discussie over de vraag hoe eenmalige dataverzameling bij de bron tot stand kan komen. Daarvoor is het nodig dat artsen patiëntgegevens uniform opslaan. Hiertoe moeten artsen worden overtuigd dat een dergelijke omgang met data goed is voor de kwaliteit van zorg. Daarnaast kwamen nieuwe financieringsmodellen voor registers aan de orde. De overheid kan volgens de aanwezigen financieel meer bijdragen aan registers of samen met zorgpartijen een nieuw financieringsmodel opstellen. Nu financieren vooral geneesmiddelenbedrijven de registers.

Belang maatschappij
Ook concludeerden de bezoekers dat registers in samenwerking met alle zorgpartijen moeten worden opgepakt en verder gaat dan alleen de geneesmiddelensector of Health-RI. De projectgroep geeft hierin het goede voorbeeld: sinds dit jaar is deze aangesloten bij de klankbordgroep voor het Zorginstituut Nederland. Deze groep brengt de belangrijkste zorgpartijen rond registers bijeen en maakt een plan van aanpak voor het ontwikkelen van registers in Nederland. Dit plan moet in de zomer van 2019 klaar zijn.

Vacature projectgroep
De projectgroep Real Life Data zet zich in voor het landelijk verzamelen van uitkomsten. Deze geven inzicht in de effecten en kosten van behandelingen en zijn daarmee belangrijk voor patiënten, zorgverleners en uiteindelijk de maatschappij. Voor de activiteiten van de projectgroep is nu een vacature vrijgekomen. Professionals die werkzaam zijn voor een van de lidbedrijven van de Vereniging, die vanuit hun functie met registers te maken en die een bijdrage willen leveren aan de projectgroep Real Life Data, kunnen een bericht sturen naar Berend de Roos, junior adviseur/projectleider bij de Vereniging.

Standpunt Vereniging registers