drug-pills-tablets-1636112

Vereniging: Baten cholesterolverlagers groter dan kosten

Cholesterolverlagers leveren meer op dan dat ze kosten, doordat zij hartinfarcten kunnen voorkomen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen constateert dat deze maatschappelijke opbrengsten van innovatieve medicijnen, soms onderbelicht blijven.

De Vereniging reageert hiermee op een artikel in het Financieele Dagblad (FD) van 22 november. Hierin is aandacht voor de uitgaven aan cholesterolverlagers die het afgelopen jaar lager uitpakten dan het jaar daarvoor. Dit komt volgens het FD doordat twee belangrijke cholesterolverlagers uit patent zijn geraakt. De totale uitgaven aan cholesterolverlagers bedroegen in 2017 zo’n 190 miljoen euro.

Lager risico
Wat in het FD-artikel onbesproken blijft, is dat de toepassing van deze geneesmiddelen ook zorgkosten uitspaart. De Vereniging wijst op een onderzoeksrapport uit 2016, uitgevoerd door zorgeconoom Marc Pomp. Hieruit blijkt dat de maatschappelijke opbrengsten van cholesterolverlagers veel hoger zijn dan de kosten. Dankzij de behandelingen met deze medicijnen kan zo voor mogelijk honderden miljoenen aan zorgkosten worden bespaard.

Kostbare hartziekten
Onderzoeksinstituut RIVM constateerde in 2015 al hoe kostbaar coronaire hartziekten zijn. In Nederland werd in 2015 zo’n 2,4 miljard euro aan deze ziekten besteed. In totaal bedroegen de zorgkosten voor coronaire hartziekten 21% van de kosten voor hart- en vaatziekten en 2,8% van de totale zorgkosten in Nederland.

Bericht Vereniging opbrengsten cholesterolverlagers 

Onderzoek RIVM 2015