2018-11-27 vitamines

Vereniging positief over ‘Breng mij terug’-sticker

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt het aanbrengen van een opvallende ‘Breng mij terug’-sticker op alle medicijnverpakkingen, een goed idee. Dit voorstel van regeringspartij D66 werd 26 november besproken in de Tweede Kamer.

De maatregel draagt volgens de Vereniging bij aan een verdere terugdringing van medicijnresten in het milieu. De Vereniging constateert tevreden dat veel Nederlandse gemeenten op dit moment al de mogelijkheid bieden om oude medicijnen in te leveren. Toch wordt naar schatting maar zo’n 10% van de ongebruikte medicijnen teruggebracht naar de apotheek.

Deelname ketenafspraak
De Vereniging denkt dat de ‘Breng mij terug’-sticker het bewustzijn rond dit onderwerp verder kan vergroten. Ook de geneesmiddelensector komt in actie om dit probleem aan te pakken. Zo participeert de Vereniging in de ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Deze werkafspraak moet medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terugdringen. Dat is hard nodig, aangezien er dagelijks zo’n vierhonderd kilo medicijnresten in het oppervlaktewater belandt.

Goed gebruik
Het voorkomen van medicijnresten past in een goed gebruik van geneesmiddelen. Andere maatregelen die bijdragen aan een optimaal medicijngebruik zijn onder meer het op maat voorschrijven, het bestrijden van verspilling en een gepast gebruik in de laatste levensfase. Ook het stimuleren van therapietrouw, het optimaliseren van farmacotherapie en transparantie over de milieugegevens van actieve bestanddelen van geneesmiddelen.

Ketenafspraak medicijnresten

Bericht AD ‘Breng mij terug’ sticker