Knipsel1.PNG

Website PharmInvestHolland gelanceerd

Hoe verzilveren we de kansen voor de Nederlandse biofarmaceutische sector? Op de nieuwe website van PharmInvestHolland staat hoe de sector werkt aan het versterken van het R&D investeringsklimaat voor biofarmaceutische bedrijven in Nederland.

PharmInvestHolland is een samenwerkingsverband dat in 2017 is opgericht onder de vlag van de Topsector Life Sciences & Health, Health~Holland. De brede vertegenwoordiging van partners uit de geneesmiddelensector zorgen er samen voor dat Nederland het meest aantrekkelijke en innovatieve biofarmaceutische land in Europa wordt.
PharmInvestHolland draagt zo bij aan meer banen, meer innovatie in de gezondheidszorg, een grotere bijdrage van de sector aan de Nederlandse economie en een snellere toegang voor patiënten tot innovatieve geneesmiddelen.

Beste vestigingslocatie
Om meer bedrijven aan te trekken is een bidbook uitgebracht waarin Nederland wordt gepresenteerd als de beste vestigingslocatie voor biofarmaceutische bedrijven in Europa. Op de website van PharmInvestHolland staat een link naar een download en een bladerbare versie van de onlangs herziene tweede editie van het bidbook. Verder werkt PharmInvestHolland aan een internationale vergelijking van het vestigingsklimaat en een analyse van de arbeidsmarkt.

Deelnemers PharmInvestHolland
Partners van PharmInvestHolland zijn: AmCham, Health~Holland, HollandBio, Lygature, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Netherlands Foreign Investment Agency, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en VNO-NCW.

PharmInvestHolland.nl