geneesmiddelenonderzoek_groot

‘Publieke en private R&D investeringen versterken elkaar’

Private en publieke investeringen in R&D versterken elkaar wederzijds. Daarnaast zijn publieke investeringen in R&D niet alleen een aanjager voor R&D investeringen vanuit het bedrijfsleven, maar ook een aanjager voor economische welvaart en productiviteit.

6 dec 2018

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Wederzijdse Versterking” van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Het rapport werd vandaag overhandigd aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Ingrid van Engelshoven en aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer.

Juist méér prikkels
Het onderzoek werd in 2017 ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als kernvraag of de banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en het bedrijfsleven zorgen voor minder prikkels voor bedrijven om te investeren in research & development (R&D). Het onderzoek wijst het tegengestelde uit. De band tussen publiek gefinancierde wetenschap en het bedrijfsleven leiden juist tot méér prikkels om zelf te investeren in R&D.
 
Uitdagingen
Deze bevindingen geven een krachtig signaal. “Publieke en private samenwerking loont en moet aangemoedigd worden en geïntensiveerd”, aldus Gerard Schouw. Hij vervolgt: “Dit onderzoek sluit mooi aan bij de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar Nederland. Die zal de publiek-private samenwerking op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling een impuls geven en in potentie Nederland Europees koploper kunnen maken op dit vlak.”

Aanbevelingen
Ook doet de commissie drie belangrijke aanbevelingen. Ten eerste is het nodig dat data sneller openbaar toegankelijk zijn, dan nu het geval is. Ten tweede moet niet alleen gezamenlijke financiering centraal staan, maar juist ook een constructieve samenwerking in de praktijk. Dat zou het Nederlandse ecosysteem voor R&D en innovatie versterken, de Nederlandse bedrijven daarin sterker verankeren én Nederland aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven. De derde en laatste aanbeveling van de commissie betreft meer regionale clustering van R&D, als antwoord op buitenlandse R&D verdringing.

KNAW-rapport