gm prijzen BASE_SMALL_12

Publieke Tribune over geneesmiddelensector

26 mrt 2019

In de eerste aflevering van het nieuwe discussieprogramma Publieke Tribune, onder leiding van journalist Coen Verbraak, stonden geneesmiddelen centraal. Vier ervaringsdeskundigen uit de zorg beantwoordden vragen rondom het thema ‘Wie is de baas over mijn medicijnen?’

Bart van den Bemt (poliklinisch apotheker), Sanne Groenemeijer (general manager Novo Nordisk), Ruben Wenselaar (CEO Menzis) en Diana Veldman (directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland) waren uitgenodigd in het voormalige ziekenhuis Zonnestraal in Hilversum om actuele issues rondom geneesmiddelen te bespreken met het publiek.

Zoektocht
Aan Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg, de taak om een uur discussie samen te vatten en zijn visie te geven. Putters: ‘Ik zie een zoektocht tussen enerzijds menselijke waardigheid en tegemoet komen aan de belangen van patiënten. Anderzijds heb je te maken met de betaalbaarheid van zorg en hoe houden we dat in de toekomst in goed evenwicht.’ De SCP-directeur gaf de zorgsector vrijblijvend drie lessen mee.

Drie lessen
Volgens Putters zou de zorg erbij gebaat zijn als er meer transparantie komt over geneesmiddelen en de totstandkoming van medicijnprijzen. Verder roept hij op tot grotere betrokkenheid van en met de patiënt. ‘Goede informatie is één ding, maar samen beslissingen nemen is nog wel wat anders. Er moet meer ruimte zijn voor de dialoog met de patiënt over alle aspecten van geneesmiddelen.’ Ten slotte vraagt Putters zich af of er wel voldoende politiek en publiek debat is over de toekomst. ‘Er komen zoveel nieuwe technologieën en mogelijkheden op ons af; hoe gaan we hiermee om en hoe zorgen we voor voldoende draagvlak?’ Hij sloot zijn betoog af met de oproep aan zorgpartijen om breed met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de medicijnen.

Uitzending Publieke Tribune: Wie is de baas over mijn medicijnen?