Geneesmiddelentekorten

Stijging geneesmiddelentekorten zorgelijk

13 mrt 2019

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen deelt de zorgen over de toegenomen geneesmiddelentekorten in 2018. Het aantal meldingen van verwachte leveringsproblemen steeg vorig jaar van 536 naar 1.390 meldingen. Vrijwel altijd werd een oplossing gevonden voor de patiënt.

Dat blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De stijging komt vooral doordat geneesmiddelenbedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Daarnaast nemen ook de leveringsproblemen toe, aldus het rapport.

Alternatief
Een melding betekent niet dat er daadwerkelijk een tekort is of zal ontstaan. In de meeste gevallen is er een goed alternatief beschikbaar, bijvoorbeeld een geneesmiddel van een andere fabrikant met dezelfde werkzame stof in dezelfde sterkte. In de meeste gevallen is dit zo, geeft het rapport aan. Als er geen alternatief in Nederland is, wordt nagegaan of er ander middel in het buitenland is. Om op tijd een goede oplossing te vinden, is het voor CBG en IGJ belangrijk dat tekorten tijdig gemeld worden.

Meldpunt
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt zich zorgen over de oplopende geneesmiddelentekorten. De Vereniging participeert in de werkgroep Geneesmiddelentekorten samen met apothekers, groothandels, patiëntenorganisaties, fabrikanten en de overheid. Eén van de initiatieven van de werkgroep was de oprichting van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten twee jaar geleden. ‘We zijn blij dat het Meldpunt steeds beter gevonden wordt’, zegt Dineke Amsing . ‘Door het tijdig melden kunnen we beter inspelen op dreigende geneesmiddelentekorten en gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor de patiënt. Dat is in 2018 in bijna alle gevallen gelukt.’

De Vereniging pleit voor extra onderzoek naar de  structurele oorzaken en oplossingen voor de groeiende geneesmiddelentekorten in Nederland. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft de Kamer toegezegd aanvullend onderzoek te laten uitvoeren hiernaar. Ook heeft Bruins aangekondigd het geneesmiddelentekort op Europees niveau aan te kaarten.

Rapport Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten 2018